In vergelijking met de prognoses van februari is het cijfer voor de Belgische groei lichtjes naar beneden bijgesteld, van 1,3 tot 1,2 procent. Ons land blijft wel netjes op het gemiddelde van de eurozone. Voor volgend jaar zakt ons land wel onder dat gemiddelde (1,4 procent).

In alle lidstaten van de EU wordt groei verwacht, maar de zwakke groei in Italië en Duitsland blijft opvallend. In Italië neemt het bbp dit jaar met amper 0,1 procent toe en met 0,7 procent in 2020. Duitsland kan dit jaar rekenen op een toename van het bbp met 0,5 procent, maar de Europese locomotief knoopt volgens de prognoses volgend jaar wel weeer aan met 1,4 procent. Frankrijk (1,3 procent en 1,4 procent) en Nederland (1,5 procent en 1,6 procent) presteren tot nader order beter.

Lidstaten buiten de eurozone, zoals Polen (4,4 procent), Hongarije (4,4 procent) en Roemenië (4 procent) zien hun economie sterker groeien. Binnen de eurozone zijn Malta (5,3 procent) en Ierland (4 procent) de uitschieters.

'De aanhoudende zwakte van de maakeconomie, veroorzaakt door handelsspanningen en onzekerheden over toekomstig beleid, stellen de veerkracht van onze economieën op de proef', zegt vicevoorzitter van de Europese Commissie Valdis Dombrovskis. Dombrovskis hamert ook op de grote risico's die een brexit zonder akkoord met zich zou brengen.

Volgens de recente prognoses van de Nationale Bank van België groeit de Belgische economie dit jaar met 1,2 procent.

In vergelijking met de prognoses van februari is het cijfer voor de Belgische groei lichtjes naar beneden bijgesteld, van 1,3 tot 1,2 procent. Ons land blijft wel netjes op het gemiddelde van de eurozone. Voor volgend jaar zakt ons land wel onder dat gemiddelde (1,4 procent). In alle lidstaten van de EU wordt groei verwacht, maar de zwakke groei in Italië en Duitsland blijft opvallend. In Italië neemt het bbp dit jaar met amper 0,1 procent toe en met 0,7 procent in 2020. Duitsland kan dit jaar rekenen op een toename van het bbp met 0,5 procent, maar de Europese locomotief knoopt volgens de prognoses volgend jaar wel weeer aan met 1,4 procent. Frankrijk (1,3 procent en 1,4 procent) en Nederland (1,5 procent en 1,6 procent) presteren tot nader order beter.Lidstaten buiten de eurozone, zoals Polen (4,4 procent), Hongarije (4,4 procent) en Roemenië (4 procent) zien hun economie sterker groeien. Binnen de eurozone zijn Malta (5,3 procent) en Ierland (4 procent) de uitschieters.'De aanhoudende zwakte van de maakeconomie, veroorzaakt door handelsspanningen en onzekerheden over toekomstig beleid, stellen de veerkracht van onze economieën op de proef', zegt vicevoorzitter van de Europese Commissie Valdis Dombrovskis. Dombrovskis hamert ook op de grote risico's die een brexit zonder akkoord met zich zou brengen. Volgens de recente prognoses van de Nationale Bank van België groeit de Belgische economie dit jaar met 1,2 procent.