De chemie- en kunststoffensector kende een voorspoedig 2018 met sterke cijfers voor productie, export, investeringen en tewerkstelling. De sector verkeert in blakende gezondheid, wat zich in ons land vertaald heeft in een rist mega-investeringen in het Antwerpse havengebied, het onbetwiste zenuwcentrum van de Belgische chemie. De lokale en internationale chemiespelers voelen zich hier zowaar gewaardeerd en geliefd - het is ooit anders geweest - als gevolg van een faciliterend vergunningenbeleid en een betere dialoog met de overheid over de voor de Antwerpse chemiecluster cruciale infrastructuur.
...