Elia-topman Chris Peeters komt zo terug op de discussie over de al dan niet bijkomende nood aan de bouw van twee gascentrales. Volgens een rapport van de federale regulator Creg zou uit een studie van de hoogspanningsbeheerder moeten blijken dat tegen 2026 bijkomend op de geplande bouw van twee gascentrales nog eens één à twee gascentrales zouden nodig zijn. 'We zien de vraag naar zo'n bijkomend volume niet', aldus Peeters.

Tegelijk benadrukt hij dat Elia technologieneutraal is. 'We zien geen bijkomende nood aan dergelijke volumes, maar de minister beslist. Elia adviseert en voert uit. We zijn geen deel van de beslissing', klinkt het.

'Storm in een glas water'

Peeters zegt verrast te zijn over de publicatie op de site van de Creg, die later verwijderd werd. 'We weten ook niet van waar het komt'. Een conflict met de federale regulator is er niet, zegt hij. 'Ik heb gisteren een telefoontje van de Creg met excuses gekregen. Het is een storm in een glas water', aldus de topman.

Peeters herhaalde ook dat in 2025 - bij de geplande uitstap uit kernenergie - er voldoende elektriciteit zal zijn. 'Ja, we zullen er elke dag aan werken zodat het licht blijft branden in 2025'.

Meer winst

De netbeheerder - die behalve in België ook in Duitsland actief is - kon vorig jaar de winst 6,6 procent optrekken tot 328 miljoen euro. Die stijging dankt de groep aan de niet-gereglementeerde activiteiten en vooral aan Nemo: de onderzeese hoogspanningskabel tussen ons land en Groot-Brittannië. Geld verdienen aan de hoge energieprijzen doet Elia niet, verzekerde financieel directeur Catherine Vandenborre. 'De hoge energieprijzen zijn neutraal voor Elia'.

De groep investeerde vorig jaar 1,2 miljard euro, waarvan 377 miljoen euro in België, en 851 miljoen euro in Duitsland. In eigen land investeerde Elia vooral in de versterking van het net. Dat is ook de bedoeling dit jaar. Elia is van plan in 2022 425 miljoen euro te investeren in het Belgische hoogspanningsnet, in Duitsland 850 miljoen euro.

Investeringen

De groep staat voor heel wat investeringen. Zo moet er tegen 2030 een tweede kabel komen tussen België en Groot-Brittannië: Nautilus. Bedoeling is dat ons land op die manier extra toegang krijgt tot de gigantische windmolenparken die voor de Britse kust moeten verschijnen tegen die datum. In tegenstelling met Nemo wordt Nautilus overigens een hybride interconnectie: de kabel zal ook worden aangesloten op de offshore-windparken op zee. Staat ook nog op de planning: een onderzeese kabel met Denemarken. Dat project - Triton gedoopt - zou rond de 2 miljard euro kosten.

De totale investeringsplannen voor Elia tussen 2022 en 2026 in het hoogspanningsnet, interconnectie en het faciliteren van offshore-energie lopen op tot 4 miljard euro.

Elia-topman Chris Peeters komt zo terug op de discussie over de al dan niet bijkomende nood aan de bouw van twee gascentrales. Volgens een rapport van de federale regulator Creg zou uit een studie van de hoogspanningsbeheerder moeten blijken dat tegen 2026 bijkomend op de geplande bouw van twee gascentrales nog eens één à twee gascentrales zouden nodig zijn. 'We zien de vraag naar zo'n bijkomend volume niet', aldus Peeters. Tegelijk benadrukt hij dat Elia technologieneutraal is. 'We zien geen bijkomende nood aan dergelijke volumes, maar de minister beslist. Elia adviseert en voert uit. We zijn geen deel van de beslissing', klinkt het.Peeters zegt verrast te zijn over de publicatie op de site van de Creg, die later verwijderd werd. 'We weten ook niet van waar het komt'. Een conflict met de federale regulator is er niet, zegt hij. 'Ik heb gisteren een telefoontje van de Creg met excuses gekregen. Het is een storm in een glas water', aldus de topman. Peeters herhaalde ook dat in 2025 - bij de geplande uitstap uit kernenergie - er voldoende elektriciteit zal zijn. 'Ja, we zullen er elke dag aan werken zodat het licht blijft branden in 2025'.De netbeheerder - die behalve in België ook in Duitsland actief is - kon vorig jaar de winst 6,6 procent optrekken tot 328 miljoen euro. Die stijging dankt de groep aan de niet-gereglementeerde activiteiten en vooral aan Nemo: de onderzeese hoogspanningskabel tussen ons land en Groot-Brittannië. Geld verdienen aan de hoge energieprijzen doet Elia niet, verzekerde financieel directeur Catherine Vandenborre. 'De hoge energieprijzen zijn neutraal voor Elia'. De groep investeerde vorig jaar 1,2 miljard euro, waarvan 377 miljoen euro in België, en 851 miljoen euro in Duitsland. In eigen land investeerde Elia vooral in de versterking van het net. Dat is ook de bedoeling dit jaar. Elia is van plan in 2022 425 miljoen euro te investeren in het Belgische hoogspanningsnet, in Duitsland 850 miljoen euro.De groep staat voor heel wat investeringen. Zo moet er tegen 2030 een tweede kabel komen tussen België en Groot-Brittannië: Nautilus. Bedoeling is dat ons land op die manier extra toegang krijgt tot de gigantische windmolenparken die voor de Britse kust moeten verschijnen tegen die datum. In tegenstelling met Nemo wordt Nautilus overigens een hybride interconnectie: de kabel zal ook worden aangesloten op de offshore-windparken op zee. Staat ook nog op de planning: een onderzeese kabel met Denemarken. Dat project - Triton gedoopt - zou rond de 2 miljard euro kosten. De totale investeringsplannen voor Elia tussen 2022 en 2026 in het hoogspanningsnet, interconnectie en het faciliteren van offshore-energie lopen op tot 4 miljard euro.