In een waterafhankelijke economie is duurzaam waterbeheer cruciaal. Waterkracht, de joint venture tussen vier geëngageerde partners, voegt de daad bij het woord. Een koelwaterfabriek in de haven van Antwerpen zal het afvalwater van 600.000 inwoners - ofwel 270.000 gezinnen - filteren, recycleren en opwaarderen tot koelwater voor industriële toepassingen. In juni 2022 werd de concessie getekend met Port of Antwerp-Bruges. Naar verwachting zal de site volledig operationeel zijn tegen eind 2025.

Het West-Vlaamse bedrijf Ekopak staat in voor de bouw en de exploitatie van de hoogtechnologische fabriek in het NextGen-district. Dat is de voormalige Opel-site die omgebouwd wordt tot een circulaire hub in de haven. Als internationale aanbieder van oplossingen voor waterbehandeling en voor de reductie van waterverbruik zal Ekopak met een slimme membraantechnologie het Antwerpse afvalwater filteren en opwaarderen voor verdere industriële toepassingen.

Het gezuiverde afvalwater van de 600.000 inwoners wordt in eerste instantie geleverd door Aquafin en naar de koelwaterfabriek getransporteerd. Water-link voorziet vanuit die fabriek in een nieuw leidingdistributienetwerk in het havengebied, zodat alle industriële klanten het circulaire koelwater kunnen gebruiken. Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) staat mee in voor de financiering van het project, dat meer dan 100 miljoen euro aan directe en indirecte investeringen zal vergen.

Circulair op grote schaal

"De draagwijdte van het Waterkrachtproject is zeer groot", stelt Pieter Loose, de CEO van Ekopak. "We verminderen in de eerste plaats de druk op onze zoetwatervoorraden, meer bepaald op het Albertkanaal, de grootste bron voor kraanwater in Vlaanderen. Dat verhoogt de leveringszekerheid voor alle gebruikers. Concreet zal de koelwaterfabriek een jaarlijkse besparing van 20 miljard liter water opleveren. Dat drinkwater blijft behouden voor de inwoners van Vlaanderen."

Met het initiatief pakken Ekopak, Aquafin, water-link en PMV samen de watercrisis aan, en reiken ze een tastbare oplossing aan voor de gevolgen van de klimaatverandering. "Afvalwater van gezinnen zuiveren en vervolgens hergebruiken als koelwater voor bedrijven is een mooi voorbeeld van circulariteit op grote schaal, met een wezenlijke impact op de waterbalans", zegt Pieter Loose. "Bovendien is dit project een belangrijke mijlpaal in de transitie naar een duurzame haven, die de economische hub van Vlaanderen is."

"We kunnen gerust spreken van een wereldprimeur. Antwerpen fungeert als proefstad, maar dit innovatieve model kunnen we ook implementeren in andere steden en landen. Het is ook een toonaangevend voorbeeld van een succesvolle publiek-private samenwerking. Het toont aan dat circulariteit op grote schaal kan werken wanneer de juiste partners hun krachten bundelen."

In een waterafhankelijke economie is duurzaam waterbeheer cruciaal. Waterkracht, de joint venture tussen vier geëngageerde partners, voegt de daad bij het woord. Een koelwaterfabriek in de haven van Antwerpen zal het afvalwater van 600.000 inwoners - ofwel 270.000 gezinnen - filteren, recycleren en opwaarderen tot koelwater voor industriële toepassingen. In juni 2022 werd de concessie getekend met Port of Antwerp-Bruges. Naar verwachting zal de site volledig operationeel zijn tegen eind 2025. Het West-Vlaamse bedrijf Ekopak staat in voor de bouw en de exploitatie van de hoogtechnologische fabriek in het NextGen-district. Dat is de voormalige Opel-site die omgebouwd wordt tot een circulaire hub in de haven. Als internationale aanbieder van oplossingen voor waterbehandeling en voor de reductie van waterverbruik zal Ekopak met een slimme membraantechnologie het Antwerpse afvalwater filteren en opwaarderen voor verdere industriële toepassingen. Het gezuiverde afvalwater van de 600.000 inwoners wordt in eerste instantie geleverd door Aquafin en naar de koelwaterfabriek getransporteerd. Water-link voorziet vanuit die fabriek in een nieuw leidingdistributienetwerk in het havengebied, zodat alle industriële klanten het circulaire koelwater kunnen gebruiken. Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) staat mee in voor de financiering van het project, dat meer dan 100 miljoen euro aan directe en indirecte investeringen zal vergen. "De draagwijdte van het Waterkrachtproject is zeer groot", stelt Pieter Loose, de CEO van Ekopak. "We verminderen in de eerste plaats de druk op onze zoetwatervoorraden, meer bepaald op het Albertkanaal, de grootste bron voor kraanwater in Vlaanderen. Dat verhoogt de leveringszekerheid voor alle gebruikers. Concreet zal de koelwaterfabriek een jaarlijkse besparing van 20 miljard liter water opleveren. Dat drinkwater blijft behouden voor de inwoners van Vlaanderen." Met het initiatief pakken Ekopak, Aquafin, water-link en PMV samen de watercrisis aan, en reiken ze een tastbare oplossing aan voor de gevolgen van de klimaatverandering. "Afvalwater van gezinnen zuiveren en vervolgens hergebruiken als koelwater voor bedrijven is een mooi voorbeeld van circulariteit op grote schaal, met een wezenlijke impact op de waterbalans", zegt Pieter Loose. "Bovendien is dit project een belangrijke mijlpaal in de transitie naar een duurzame haven, die de economische hub van Vlaanderen is." "We kunnen gerust spreken van een wereldprimeur. Antwerpen fungeert als proefstad, maar dit innovatieve model kunnen we ook implementeren in andere steden en landen. Het is ook een toonaangevend voorbeeld van een succesvolle publiek-private samenwerking. Het toont aan dat circulariteit op grote schaal kan werken wanneer de juiste partners hun krachten bundelen."