Twee werkdagen na het faillissement van Corelio Printing eind augustus engageerde de Limburgse drukkerij Moderna zich tot de overname van de activa en de helft van het personeel van zijn Oost-Vlaamse sectorgenoot. Na een conflict met de curatoren over de uitvoering dreigt het einde van Corelio Printing. "Ik begrijp niet dat de advocaat van Corelio Printing niet heeft geadviseerd de wet op de continuïteit van ondernemingen (WCO) te gebruiken", zegt Adriaan Dauwe, een van de curatoren. "Dat had voor iedereen meer zekerheid gegeven." "Ik heb al heel wat WCO's onderhandeld en dikwijls zijn ze uitstel van executie", bevestigt Erwin Callebaut, die het dossier Corelio Printing opvolgt voor de vakbond ABVV. "In dit geval was het een oplossing geweest."
...