Naast een baggeraar is DEME een toonaangevende aannemer op het gebied van offshore energie, milieusanering en maritieme infrastructuur. Begin jaren negentig startte het bedrijf met het diversifiëren van zijn projectportfolio. Dat gebeurde eerst met de herontwikkeling van brownfields en de sanering en het hergebruik van bodems en sedimenten. Daarna volgden de uitbouw van de offshore windactiviteiten in 2000, de oprichting van de ontwikkelaars- en investeringspoot DEME Concessions in 2013 en de uitbreiding van de mariene infrastructuuractiviteiten in 2015.

Met het project We believe gaat DEME verder op de ingeslagen weg, met allerlei duurzame oplossingen voor wereldwijde uitdagingen. "We installeerden al meer dan 2.700 windmolens in offshore windparken", legt CEO Luc Vandenbulcke uit. "Die zijn samen goed voor een capaciteit van ruim 13 gigawatt. We hielpen ook mee aan de bouw van bijna zeventig andere offshore windparken wereldwijd. Het is onze ambitie die operaties uit te breiden doorheen Europa, Azië en de Verenigde Staten."

"We zetten ook sterk in op de ontwikkeling van energie-eilanden. Daar combineren we de productie van hernieuwbare energie met de opslag en de conversie naar andere energiedragers."

Groene waterstof

Daarnaast wil DEME een voortrekkersrol spelen in groene waterstof, door het ontwikkelen, bouwen en exploiteren van productiefaciliteiten op industriële schaal. In Oman werd in 2020 een exclusief Hyport-projectpartnerschap opgericht om een toonaangevende fabriek te ontwikkelen. Die zal groene waterstof en derivaten zoals groene ammoniak leveren aan internationale klanten als de energiereus Uniper. In de haven van Oostende komt een gelijkaardige productiefaciliteit.

"Ook voor onze kustbeschermingsprojecten streven we naar meer duurzame ontwerpen, door de integratie van milieutechniek en op de natuur gebaseerde oplossingen", zegt sustainability director Jiska Verhulst. "In samenwerking met een aantal partners zetten we sterk in op onderzoek en ontwikkeling. Coastbusters, Bankbusters en Plant Me zijn drie initiatieven die daaruit voortvloeiden. Ze focussen op innovatieve kust- en oeverbescherming via de integratie van mosselriffen en zeegrassen, en een maximaal hergebruik van sedimenten."

535 vervuilde hectaren

Ook de milieutak van de groep blijft innoveren. Sinds DEME gestart is met de herontwikkeling van brownfields en de sanering van bodems en sedimenten, werden al 535 vervuilde hectaren klaargemaakt voor een nieuw gebruik. Samen met de industriële dienstverlener Mourik investeerde het bedrijf ook in grondrecyclagecentra voor de reiniging van PFAS-houdende grond.

"Onze vloot en ons materieelpark worden ook energie-efficiënter", merkt Jiska Verhulst op. "Voor nieuwe schepen kiezen we voor dual fuel engines en warmterecuperatiesystemen. In Nederland hebben we samen met andere bouwbedrijven het Emissieloos Netwerk Infra opgericht: een ecosysteem dat werken op werven tegen 2026 emissievrij moet maken."

Naast een baggeraar is DEME een toonaangevende aannemer op het gebied van offshore energie, milieusanering en maritieme infrastructuur. Begin jaren negentig startte het bedrijf met het diversifiëren van zijn projectportfolio. Dat gebeurde eerst met de herontwikkeling van brownfields en de sanering en het hergebruik van bodems en sedimenten. Daarna volgden de uitbouw van de offshore windactiviteiten in 2000, de oprichting van de ontwikkelaars- en investeringspoot DEME Concessions in 2013 en de uitbreiding van de mariene infrastructuuractiviteiten in 2015. Met het project We believe gaat DEME verder op de ingeslagen weg, met allerlei duurzame oplossingen voor wereldwijde uitdagingen. "We installeerden al meer dan 2.700 windmolens in offshore windparken", legt CEO Luc Vandenbulcke uit. "Die zijn samen goed voor een capaciteit van ruim 13 gigawatt. We hielpen ook mee aan de bouw van bijna zeventig andere offshore windparken wereldwijd. Het is onze ambitie die operaties uit te breiden doorheen Europa, Azië en de Verenigde Staten." "We zetten ook sterk in op de ontwikkeling van energie-eilanden. Daar combineren we de productie van hernieuwbare energie met de opslag en de conversie naar andere energiedragers." Daarnaast wil DEME een voortrekkersrol spelen in groene waterstof, door het ontwikkelen, bouwen en exploiteren van productiefaciliteiten op industriële schaal. In Oman werd in 2020 een exclusief Hyport-projectpartnerschap opgericht om een toonaangevende fabriek te ontwikkelen. Die zal groene waterstof en derivaten zoals groene ammoniak leveren aan internationale klanten als de energiereus Uniper. In de haven van Oostende komt een gelijkaardige productiefaciliteit. "Ook voor onze kustbeschermingsprojecten streven we naar meer duurzame ontwerpen, door de integratie van milieutechniek en op de natuur gebaseerde oplossingen", zegt sustainability director Jiska Verhulst. "In samenwerking met een aantal partners zetten we sterk in op onderzoek en ontwikkeling. Coastbusters, Bankbusters en Plant Me zijn drie initiatieven die daaruit voortvloeiden. Ze focussen op innovatieve kust- en oeverbescherming via de integratie van mosselriffen en zeegrassen, en een maximaal hergebruik van sedimenten." Ook de milieutak van de groep blijft innoveren. Sinds DEME gestart is met de herontwikkeling van brownfields en de sanering van bodems en sedimenten, werden al 535 vervuilde hectaren klaargemaakt voor een nieuw gebruik. Samen met de industriële dienstverlener Mourik investeerde het bedrijf ook in grondrecyclagecentra voor de reiniging van PFAS-houdende grond. "Onze vloot en ons materieelpark worden ook energie-efficiënter", merkt Jiska Verhulst op. "Voor nieuwe schepen kiezen we voor dual fuel engines en warmterecuperatiesystemen. In Nederland hebben we samen met andere bouwbedrijven het Emissieloos Netwerk Infra opgericht: een ecosysteem dat werken op werven tegen 2026 emissievrij moet maken."