2019 was een slecht jaar voor de Vlaamse vervoersmaatschappij. De interne reorganisatie naar een centraal aangestuurd bedrijf en een 'bijzonder moeilijk jaar op de arbeidsmarkt' waren de boosdoeners. 'De rekrutering verliep toen heel moeilijk waardoor we te kampen hadden met een tekort aan chauffeurs en technici', zegt Kesteloot, die nog steeds verbonden is aan De Lijn. Dat zorgde voor een stijging van de niet-gereden ritten en een fors hoger aantal klachten. Ook de betrouwbaarheid van de realtime-informatie liet te wensen over. In 2020 moest De Lijn volgens Kesteloot daarom de 'koe bij de horens vatten'. De Lijn focuste in de plannen op rekrutering en bijgevolg stiptheid, en ook reisinformatie en de knelpunten in de technische diensten. '2020 was een jaar waarin we heel hard ingezet hebben op die "werven" om er verbetering te brengen. In ieder geval was 2020 een jaar waarin De Lijn effectief haar rug heeft kunnen rechten, al zijn we er nog niet helemaal.'

Minder klachten

Zo werkte de maatschappij het chauffeurstekort weg dankzij de aanwerving van 673 nieuwe chauffeurs vorig jaar. Daarbij komen 146 technici, al is dit een cijfer tot en met november. In 2021 wil De Lijn 525 nieuwe chauffeurs aanwerven, alsook 150 technici en 125 andere personeelsleden. Mede daardoor daalde het aantal klachten in 2020 'significant'. In december bijvoorbeeld waren het er 1743, tegenover 4888 een jaar eerder. De daling is niet enkel omwille van corona, onderstreept De Lijn. Zo benadrukte Kesteloot de behoorlijke daling van de niet-gereden ritten in heel 2020. Er waren enkele opstoten omwille van stakingsacties. Maar los daarvan zat het percentage niet-gereden ritten aan het einde van het jaar rond de 0,5 procent. 'We zitten nu terug op het niveau waar we vorig jaar naartoe wilden', aldus Kesteloot. Dit jaar zou het percentage nog verder moeten zakken.

Realtime informatie

De Lijn beklemtoont nog de verbeterde realtime-informatie. Die is momenteel naar eigen zeggen 90 procent betrouwbaar, tegen 50 procent in 2019. Later deze maand lanceert de Vlaamse vervoersmaatschappij ook een vernieuwde app. 'De focus op een aantal werven vorig jaar heeft resultaat opgeleverd. Maar er is uiteraard nog werk aan de winkel. Nog niet alle parameters staan op groen', besluit Kesteloot. In 2021 blijft De Lijn volgens hem inzetten op grote rekruteringsinspanningen. Ook moet de stiptheid beter en er zal serieus geïnvesteerd worden in spoorvernieuwing voor de trams. Ook moet de vloot sneller vernieuwd worden, bijvoorbeeld in functie van de lage-emissiezones en de doelstellingen voor de elektrificatie van de busvloot. Voor 2021 heeft de directie een operationeel plan dat focust op doorstroming, de implementatie van de basisbereikbaarheid en verdere verhoging van de productiviteit van voertuigen en personeel.

Kesteloot leidde tot eind vorig jaar De Lijn. Opvolgster Ann Schoubs nam de fakkel over op 1 januari, maar zij was vrijdag geëxcuseerd. Kesteloot blijft nog enkele maanden in dienst bij De Lijn.

2019 was een slecht jaar voor de Vlaamse vervoersmaatschappij. De interne reorganisatie naar een centraal aangestuurd bedrijf en een 'bijzonder moeilijk jaar op de arbeidsmarkt' waren de boosdoeners. 'De rekrutering verliep toen heel moeilijk waardoor we te kampen hadden met een tekort aan chauffeurs en technici', zegt Kesteloot, die nog steeds verbonden is aan De Lijn. Dat zorgde voor een stijging van de niet-gereden ritten en een fors hoger aantal klachten. Ook de betrouwbaarheid van de realtime-informatie liet te wensen over. In 2020 moest De Lijn volgens Kesteloot daarom de 'koe bij de horens vatten'. De Lijn focuste in de plannen op rekrutering en bijgevolg stiptheid, en ook reisinformatie en de knelpunten in de technische diensten. '2020 was een jaar waarin we heel hard ingezet hebben op die "werven" om er verbetering te brengen. In ieder geval was 2020 een jaar waarin De Lijn effectief haar rug heeft kunnen rechten, al zijn we er nog niet helemaal.' Zo werkte de maatschappij het chauffeurstekort weg dankzij de aanwerving van 673 nieuwe chauffeurs vorig jaar. Daarbij komen 146 technici, al is dit een cijfer tot en met november. In 2021 wil De Lijn 525 nieuwe chauffeurs aanwerven, alsook 150 technici en 125 andere personeelsleden. Mede daardoor daalde het aantal klachten in 2020 'significant'. In december bijvoorbeeld waren het er 1743, tegenover 4888 een jaar eerder. De daling is niet enkel omwille van corona, onderstreept De Lijn. Zo benadrukte Kesteloot de behoorlijke daling van de niet-gereden ritten in heel 2020. Er waren enkele opstoten omwille van stakingsacties. Maar los daarvan zat het percentage niet-gereden ritten aan het einde van het jaar rond de 0,5 procent. 'We zitten nu terug op het niveau waar we vorig jaar naartoe wilden', aldus Kesteloot. Dit jaar zou het percentage nog verder moeten zakken. De Lijn beklemtoont nog de verbeterde realtime-informatie. Die is momenteel naar eigen zeggen 90 procent betrouwbaar, tegen 50 procent in 2019. Later deze maand lanceert de Vlaamse vervoersmaatschappij ook een vernieuwde app. 'De focus op een aantal werven vorig jaar heeft resultaat opgeleverd. Maar er is uiteraard nog werk aan de winkel. Nog niet alle parameters staan op groen', besluit Kesteloot. In 2021 blijft De Lijn volgens hem inzetten op grote rekruteringsinspanningen. Ook moet de stiptheid beter en er zal serieus geïnvesteerd worden in spoorvernieuwing voor de trams. Ook moet de vloot sneller vernieuwd worden, bijvoorbeeld in functie van de lage-emissiezones en de doelstellingen voor de elektrificatie van de busvloot. Voor 2021 heeft de directie een operationeel plan dat focust op doorstroming, de implementatie van de basisbereikbaarheid en verdere verhoging van de productiviteit van voertuigen en personeel. Kesteloot leidde tot eind vorig jaar De Lijn. Opvolgster Ann Schoubs nam de fakkel over op 1 januari, maar zij was vrijdag geëxcuseerd. Kesteloot blijft nog enkele maanden in dienst bij De Lijn.