Door de eeuwen heen zijn er periodes geweest met meer of minder globalisering. De meest recente kreeg vorm dankzij de Amerikaanse financiering van een nieuwe wereldorde in 1945, waardoor na jaren van oorlog en chaos het grensoverschrijdende verkeer van goederen en kapitaal zich kon herstellen. Na 1990 kwam die globalisering in een stroomversnelling terecht. China kwam erbovenop, India en Rusland boomden en de Europese eenheidsmarkt wierp vruchten af. Containervervoer deed de transportkosten pijlsnel dalen. De Verenigde Staten tekenden de Noord-Amerikaanse Vrijhandelsovereenkomst (Nafta), hielpen bij de oprichting van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) en steunden besparingen op wereldwijde invoerrechten.
...