'De staatssteun samen met het sociaal akkoord en het nieuwe businessplan voor Brussels Airlines, moet na de coronacrisis leiden tot winstgevende groei voor de luchtvaartmaatschappij. Dat is niet enkel belangrijk voor de tewerkstellingsvooruitzichten, maar ook voor de economische rol van de luchthavencluster rond Brussels Airport, het tweede belangrijkste economische knooppunt van ons land', aldus De Croo.

Hij bevestigde de details van het akkoord, die eerder vandaag al grotendeels uitlekten in de media. Zo zal de Belgische staat een lening van 290 miljoen euro verstrekken aan Brussels Airlines, met een looptijd van zes jaar. De financiële middelen moeten binnen Brussels Airlines blijven en mogen dus niet naar moedermaatschappij Lufthansa Group of naar andere dochterondernemingen stromen, klinkt het.

Tegenover het verstrekken van de lening staan ook een reeks bindende engagementen. Zo wordt de rol van Brussels Airlines als 'hub carrier' bevestigd en moet de merknaam behouden blijven. Ook het hoofdkantoor blijft in Brussel.

Het akkoord voorziet daarnaast in de uitbouw van de langeafstandsvloot 'op voorwaarde dat de herstructurering wordt uitgevoerd zoals overeengekomen met de sociale partners en de winstgevendheid evolueert zoals voorzien in het businessplan'.

Om voldoende garanties op terugbetaling te hebben, heeft de Belgische staat een pandrecht op de aandelen van Lufthansa Group in Brussels Airlines.

Het ontwerpakkoord bevestigt tot slot ook het belang van het verminderen van de ecologische voetafdruk van de activiteiten. Dat kan onder meer gebeuren met minder oude vliegtuigen en een milieuvriendelijkere vloot.

Op het vlak van governance bepaalt het ontwerpakkoord dat de Belgische staat recht heeft op twee vertegenwoordigers in de raad van bestuur van Brussels Airlines. Daarnaast zal een strategisch comité waken over de uitvoering van de gemaakte afspraken. Bij niet-naleving van de afspraken, voorziet het akkoord in een arbitragemechanisme.

Het ontwerpakkoord zal eerstdaags worden voorgelegd aan de Europese Commissie. Ook de federale regering, de raden van bestuur van Lufthansa Group en ven Brussels Airlines en het German Economy Stabilization Fund moeten in de loop van deze maand nog groen licht geven om het akkoord in werking te laten treden.

Minister De Croo dankte dinsdagavond nog uitdrukkelijk de vakbonden en de directie van Brussels Airlines. 'De inspanningen die zij leveren met het eerder bereikte sociaal akkoord, zijn niet te onderschatten. De redding van Brussels Airlines en het ontwerpakkoord over staatssteun geeft hen langverwachte duidelijkheid.'

'De staatssteun samen met het sociaal akkoord en het nieuwe businessplan voor Brussels Airlines, moet na de coronacrisis leiden tot winstgevende groei voor de luchtvaartmaatschappij. Dat is niet enkel belangrijk voor de tewerkstellingsvooruitzichten, maar ook voor de economische rol van de luchthavencluster rond Brussels Airport, het tweede belangrijkste economische knooppunt van ons land', aldus De Croo. Hij bevestigde de details van het akkoord, die eerder vandaag al grotendeels uitlekten in de media. Zo zal de Belgische staat een lening van 290 miljoen euro verstrekken aan Brussels Airlines, met een looptijd van zes jaar. De financiële middelen moeten binnen Brussels Airlines blijven en mogen dus niet naar moedermaatschappij Lufthansa Group of naar andere dochterondernemingen stromen, klinkt het. Tegenover het verstrekken van de lening staan ook een reeks bindende engagementen. Zo wordt de rol van Brussels Airlines als 'hub carrier' bevestigd en moet de merknaam behouden blijven. Ook het hoofdkantoor blijft in Brussel. Het akkoord voorziet daarnaast in de uitbouw van de langeafstandsvloot 'op voorwaarde dat de herstructurering wordt uitgevoerd zoals overeengekomen met de sociale partners en de winstgevendheid evolueert zoals voorzien in het businessplan'. Om voldoende garanties op terugbetaling te hebben, heeft de Belgische staat een pandrecht op de aandelen van Lufthansa Group in Brussels Airlines. Het ontwerpakkoord bevestigt tot slot ook het belang van het verminderen van de ecologische voetafdruk van de activiteiten. Dat kan onder meer gebeuren met minder oude vliegtuigen en een milieuvriendelijkere vloot. Op het vlak van governance bepaalt het ontwerpakkoord dat de Belgische staat recht heeft op twee vertegenwoordigers in de raad van bestuur van Brussels Airlines. Daarnaast zal een strategisch comité waken over de uitvoering van de gemaakte afspraken. Bij niet-naleving van de afspraken, voorziet het akkoord in een arbitragemechanisme. Het ontwerpakkoord zal eerstdaags worden voorgelegd aan de Europese Commissie. Ook de federale regering, de raden van bestuur van Lufthansa Group en ven Brussels Airlines en het German Economy Stabilization Fund moeten in de loop van deze maand nog groen licht geven om het akkoord in werking te laten treden. Minister De Croo dankte dinsdagavond nog uitdrukkelijk de vakbonden en de directie van Brussels Airlines. 'De inspanningen die zij leveren met het eerder bereikte sociaal akkoord, zijn niet te onderschatten. De redding van Brussels Airlines en het ontwerpakkoord over staatssteun geeft hen langverwachte duidelijkheid.'