De investeringen in onderzoek en ontwikkeling (O&O) bedragen in Vlaanderen nog altijd minder dan 3 procent van het bruto binnenlands product. Nochtans is dat de Europese doelstelling in het Europa 2020-pact. Gaan we dat streefcijfer halen?
...