De Vlaamse overheid heeft jaarlijks 5 miljoen beschikbaar voor het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten. De vijftig geselecteerde projecten lopen sterk uiteen: van een experiment met bermgras als grondstof voor papier, het verbeteren van de Vlaamse infolijn met artificiële intelligentie tot het analyseren van satellietbeelden voor de controle op landbouwsubsidies. Enkele projecten zijn al afgerond, maar voor het gros van de projecten worden nog kandidaat-uitvoerders gezocht.
...