Tillekaerts wordt in februari 65 jaar en zou dan normaal gezien met pensioen kunnen gaan, maar blijft nog in functie tot 30 juni 2022. De zoektocht naar een opvolg(st)er wordt binnenkort opgestart.

Tillekaerts, die licentiaat in de rechten is en een postuniversitair diploma management behaalde, was gedurende 20 jaar advocaat aan de balie te Gent en combineerde die functie met lesgeven aan de Universiteit van Gent.

In 2001 werd Tillekaerts gevraagd om de juridische dienst op te richten van de Hogeschool in Gent, onder meer om de samensmelting met andere hogeronderwijsinstellingen in goede banen te leiden, internationale onderzoeks- en ontwikkelingsfondsen op te richten en als adviseur op te treden gedurende de oprichting van de Associatie Universiteit Gent.

In oktober 2006 nam Tillekaerts de functie van algemeen directeur bij Flanders Investment & Trade op. In 2012 werd ze CEO.

Tillekaerts maakt voorts deel uit van de raden van bestuur van de Nationale Delcrederedienst, het Agentschap voor Buitenlandse Handel, het Vlaams Huis New York, het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap (VLEVA), De Warande, UGent, CIFAL-Flanders en het Nationaal Orkest van België.

Ze is ook voorzitter van het Internationaal Filmfestival Vlaanderen Gent, voorzitter van de Regentenraad en lid van het Remuneratie- en Benoemingscomité bij de Nationale Bank van België, en lid van het Beheerscomité van het Belgisch Commissariaat-Generaal voor de Internationale Tentoonstellingen.

Tillekaerts wordt in februari 65 jaar en zou dan normaal gezien met pensioen kunnen gaan, maar blijft nog in functie tot 30 juni 2022. De zoektocht naar een opvolg(st)er wordt binnenkort opgestart. Tillekaerts, die licentiaat in de rechten is en een postuniversitair diploma management behaalde, was gedurende 20 jaar advocaat aan de balie te Gent en combineerde die functie met lesgeven aan de Universiteit van Gent. In 2001 werd Tillekaerts gevraagd om de juridische dienst op te richten van de Hogeschool in Gent, onder meer om de samensmelting met andere hogeronderwijsinstellingen in goede banen te leiden, internationale onderzoeks- en ontwikkelingsfondsen op te richten en als adviseur op te treden gedurende de oprichting van de Associatie Universiteit Gent.In oktober 2006 nam Tillekaerts de functie van algemeen directeur bij Flanders Investment & Trade op. In 2012 werd ze CEO. Tillekaerts maakt voorts deel uit van de raden van bestuur van de Nationale Delcrederedienst, het Agentschap voor Buitenlandse Handel, het Vlaams Huis New York, het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap (VLEVA), De Warande, UGent, CIFAL-Flanders en het Nationaal Orkest van België. Ze is ook voorzitter van het Internationaal Filmfestival Vlaanderen Gent, voorzitter van de Regentenraad en lid van het Remuneratie- en Benoemingscomité bij de Nationale Bank van België, en lid van het Beheerscomité van het Belgisch Commissariaat-Generaal voor de Internationale Tentoonstellingen.