Sinds Philippe Lallemand in 2017 de scepter zwaait bij Ethias, is er veel veranderd bij de derde verzekeraar van het land. De opkuis van het tumultueuze verleden werd afgerond met de verkoop van de First- portefeuille aan de Ierse maatschappij Laguna Life, en met de liquidatie van de tussenholding Vitrufin, waarin Ethias zijn waardeloos geworden Dexia-aandelen had ondergebracht.
...

Sinds Philippe Lallemand in 2017 de scepter zwaait bij Ethias, is er veel veranderd bij de derde verzekeraar van het land. De opkuis van het tumultueuze verleden werd afgerond met de verkoop van de First- portefeuille aan de Ierse maatschappij Laguna Life, en met de liquidatie van de tussenholding Vitrufin, waarin Ethias zijn waardeloos geworden Dexia-aandelen had ondergebracht. In 2008 moesten de federale staat, het Vlaams en het Waals Gewest elk een half miljard euro in Ethias pompen om de verzekeraar te redden. Na de liquidatie van Vitrufin heeft elke overheid een deelneming van 31,66 procent in Ethias. De resterende aandelen zitten bij Ethias Gemeen Recht, dat geen verzekeraar meer is en zijn portefeuille overdroeg aan Ethias.Het meningsverschil tussen de aandeelhouders - de Vlamingen wilden Ethias verkopen, de Franstaligen niet - werd beslecht met een 'stabiliteitspact'. Dat liep tot de verkiezingen van 2019, maar werd stilzwijgend verlengd tot 2023. Dat biedt Lallemand tijd en ruimte om zijn toekomststrategie te verfijnen. Die strategie laat zich eenvoudig samenvatten: Ethias wil het nummer één in de openbare sector zijn, de grootste directe verzekeraar (die rechtstreeks klanten bedient, zonder tussenpersonen), en de beste in digitalisering. "Het leuke is dat we, dankzij onze inspanningen de voorbije jaren, die drie doelstellingen hebben bereikt", zegt Lallemand met een brede glimlach. De verzekeraar maakte vorig jaar 226 miljoen euro winst op een geconsolideerde omzet van 2,9 miljard euro (zie grafiek). Het eigen vermogen bedroeg 2,7 miljard euro, waardoor de solvabiliteitsratio 190 procent overschreed. "Ook dit jaar zitten we op schema om onze doelstelling van 200 miljoen euro winst te halen", zegt Lallemand. "De solvabiliteitsratio is door de coronacrisis en de volatiliteit op de financiële markten gezakt, maar zit nog altijd rond een comfortabele 180 procent." Voor Lallemand is dat geen aanleiding voor zelfgenoegzaamheid of immobilisme: "Ethias moet bougeren", zegt hij. De CEO kijkt met een scherpe blik naar de toekomst. Daar verzamelen zich donkere wolken boven de verzekeringssector. "Wie zich beperkt tot het innen van verzekeringspremies, zal opgegeten worden door de grote technologieplatformen zoals Google, Amazon, Facebook en Apple", zegt Lallemand. "Die bedrijven beschikken over zo veel data, dat het voor hen gemakkelijk wordt klanten op het goede moment een interessant verzekeringsvoorstel te doen." Om als lokale verzekeraar te overleven, moet Ethias twee dingen doen: "We moeten sterker worden in het beheer en de exploitatie van de vele data die we als verzekeraar hebben. En we moeten meer dan een louter financiële relatie met onze klanten opbouwen. Een verzekerde verwacht van zijn verzekeraar niet in de eerste plaats een financiële compensatie, hij wil geholpen worden bij de oplossing van zijn probleem. Bij autoschade willen klanten een mobiliteitsoplossing, zodat ze naar een dringende afspraak kunnen of hun kinderen kunnen afhalen aan de crèche. Bij een inbraak of een waterlek vragen ze vooral een snelle herstelling." Om het eerste doel te realiseren en de digitale ontwikkeling te versnellen, wil Lallemand de banden met het dochterbedrijf NRB aanhalen. NRB ontstond in de jaren tachtig uit de IT-afdeling van Ethias (toen nog OMOB) en heeft zich ontwikkeld tot het tweede grootste ICT- bedrijf van België (350 miljoen euro omzet en 2600 personeelsleden eind 2019). NRB deed dit jaar al vier overnames, waaronder vorige week die van Prodata Systems. Ethias heeft 68 procent van de aandelen van NRB in handen en leunt voor zijn IT-ontwikkeling zwaar op het bedrijf uit Herstal. Lallemand: "Het is de bedoeling dat Ethias en NRB commercieel nauwer samenwerken. Als Ethias meer dan een verzekeraar wil zijn, hebben we een sterke IT-partner met digitale en datacompetenties nodig." Om de groepsintegratie te versterken, hoopt Lallemand dat Ethias zijn belang in NRB kan optrekken. Hij wijst op het pakket aandelen (12%) dat in handen is van Nethys. Het omstreden Waalse communicatiebedrijf heeft een nieuwe directie, die werkt aan een nieuw strategisch plan. Nethys is ook de eigenaar van de verzekeraar Integrale en van het IT-bedrijf Win. "Ik zie mogelijkheden voor een brede deal tussen Ethias en Nethys, waar beide partijen sterker uitkomen", zegt Lallemand. "De toekomst zal uitwijzen wat mogelijk is." Daarnaast wil Lallemand het dienstenaanbod van Ethias uitbreiden: "Ik geloof in de beyond insurance-aanpak. Van een aanbieder van producten moeten we evolueren naar een aanbieder van geïntegreerde diensten. Dat kan ons een voorsprong op de technologiereuzen opleveren, die niet overal over lokale partners beschikken." Daarom gaat Ethias, door partnerships met andere bedrijven af te sluiten, inzetten op de ontwikkeling van drie ecosystemen: gezondheid, mobiliteit en de openbare sector. In de openbare sector kan de samenwerking tussen Ethias en NRB leiden tot een gezamenlijke aanpak van cyber- risico's, hacking, ransomware, enzovoort voor lokale besturen en collectiviteiten. "Op die manier reiken we klanten een globale oplossing aan", zegt Lallemand. "NRB kan met zijn technologische kennis instaan voor preventie, bescherming, beheer en eventueel herstel van de IT-infrastructuur. En als er toch schade zou voorkomen, betaalt Ethias een schadevergoeding." In gezondheidszorg streeft Ethias ernaar een hele ketting van diensten aan te bieden. Dat kan gaan van het zoeken naar een arts of apotheker, teleconsultaties, medische bijstand aan huis, revalidatie tot de aanpassing van een woning zodat iemand langer thuis kan blijven. Daarvoor zullen samenwerkingsverbanden worden gecreëerd met ziekenhuizen, zorgcentra, rusthuizen, enzovoort, waarvan een groot aantal al tot het cliënteel van Ethias behoort. In mobiliteit ligt die samenwerking nog meer voor de hand, vermits Ethias zowel De Lijn, NMBS als TEC tot zijn klanten mag rekenen. "De bedoeling op termijn is dat we niet alleen auto's verzekeren, maar het traject dat iemand aflegt met verschillende vervoermiddelen: de fiets, de step, het openbaar vervoer, de auto, de deelfiets,... Dat product, Mobility & More, loopt al bij één grote bedrijfsklant." De nieuwe groepsstrategie zal niet leiden tot meer premie- inkomsten uit klassieke producten zoals autoverzekeringen, beseft Lallemand. "Maar het kan er wel voor zorgen dat de premies minstens op peil blijven dankzij de aanvullende diensten. We verwachten dat klanten daarvoor zullen willen betalen. Natuurlijk hopen we op die manier meer klanten aan te trekken en meer producten per klant te verkopen."