De grootste bank van België, BNP Paribas Fortis, realiseerde vorig jaar 1,87 miljard euro nettowinst. Dat is een daling met 15 procent in vergelijking met de 2,21 miljard euro winst uit 2019. Als er abstractie gemaakt wordt van uitzonderlijke elementen bedraagt de winstdaling 8 procent.
...

De grootste bank van België, BNP Paribas Fortis, realiseerde vorig jaar 1,87 miljard euro nettowinst. Dat is een daling met 15 procent in vergelijking met de 2,21 miljard euro winst uit 2019. Als er abstractie gemaakt wordt van uitzonderlijke elementen bedraagt de winstdaling 8 procent.Een kwart van die winst, 475 miljoen euro, keert BNP Paribas Fortis als dividend uit aan haar Franse moedermaatschappij. De Belgische bank zegt dat daarbij rekening is gehouden met de aanbevelingen van de toezichthouders.De ECB hanteert een dividendbeperking die zegt dat banken niet meer dan 15 procent van de gecumuleerde winst over 2019 en 2020 aan hun aandeelhouders mogen uitkeren. Die beperking geldt echter niet voor winstuitkeringen binnen een groep, van een dochterbedrijf aan de moedermaatschappij. De Nationale Bank van België nam ze niettemin als een aanbeveling over. BNP Paribas Fortis lijkt zich daaraan te houden. De gecumuleerde winst over de twee boekjaren bedraagt 4,1 miljard euro. De uitgekeerde 475 miljoen euro komt neer op 11,6 procent van dat bedrag.CEO Max Jadot voert aan dat onder BNP Paribas Fortis ook een aantal buitenlandse groepsactiviteiten zitten, zoals de autoleasingdochter Arval, de Turkse bank TEB en de activiteiten in Luxemburg. Vanuit die buitenlandse dochters stroomt 530 miljoen euro aan dividenden naar BNP Paribas Fortis. "We laten dus minder geld doorstromen naar de groep dan we zelf ontvangen van onze dochterbedrijven", beklemtoont Jadot. De winst die BNP Paribas Fortis in België realiseerde, blijft in eigen land, luidt de boodschap.De Belgische toezichthouder is naar verluidt tevreden over de houding van BNP Paribas Fortis. Vorig jaar was er nog veel heisa omdat BNP Paribas Fortis op het hoogtepunt van de coronacrisis 1,9 miljard euro dividend aan Parijs wilde uitkeren. Dat ging uiteindelijk niet door omdat de ECB een quasi algemeen dividendverbod voor de banksector uitvaardigde.Banktoezichthouder en NBB-directeur Tom Dechaene waarschuwde enkele weken geleden dat Belgische banken over voldoende kapitaal en reserves moeten beschikken om de impact van de coronacrisis op te vangen en de kredietverstrekking op peil te houden . Daarom verzet hij zich tegen grote kapitaal- en liquiditeitsstromen van filiaalbanken zoals BNP Paribas Fortis en ING België naar hun buitenlandse moedermaatschappijen.Uit de presentatie die Jadot gaf, blijkt dat de niet-Belgische activiteiten van BNP Paribas Fortis sterk aan belang winnen. Terwijl ze maar een derde van het balanstotaal uitmaken, waren ze vorig jaar goed voor 57 procent van de winst. Het is de eerste keer dat BNP Paribas Fortis minder winst puurt uit zijn Belgische bank dan uit zijn buitenlandse participaties. Exclusief uitzonderlijke elementen zou de verhouding tussen België en het buitenland fiftyfifty zijn.De winst van BNP Paribas Fortis in België staat onder druk door de lage rente en de toename van de kredietprovisies. De Belgische retailbank zag haar inkomsten met 1,5 procent dalen tot 3,43 miljard euro. De provisies voor eventuele probleemkredieten stegen van 55 tot 230 miljoen euro. Daarmee blijft BNP Paribas Fortis de Belgische grootbank die het minst geld opzij zet voor mogelijke wanbetalingen. Niettemin drukken de kredietprovisies de winst voor belastingen met 17 procent tot 826 miljoen euro (tegenover 999 miljoen euro in 2019).