De Verenigde Naties schatten dat een derde van alle geproduceerde voedsel verloren gaat. Jaarlijks gaat zo'n 1,3 miljoen ton verloren ter waarde van een miljard dollar. Retailers of consumenten gooien het weg, het bederft tijdens het transport of het gaat verloren bij het oogsten.
...

De Verenigde Naties schatten dat een derde van alle geproduceerde voedsel verloren gaat. Jaarlijks gaat zo'n 1,3 miljoen ton verloren ter waarde van een miljard dollar. Retailers of consumenten gooien het weg, het bederft tijdens het transport of het gaat verloren bij het oogsten.Unilever, Alpro, Ginette, IKEA, Lactel, PepsiCo, BelOrta, Danone, Philadelphia, Bel, Makro en Carrefour zijn de eerste twaalf bedrijven of merken die de Verklaring voor een planeet zonder voedselverspilling ondertekenen. Samen met de iniatiefnemer, Too Good To Go, willen ze die intentieverklaring in daden omzetten. Daarvoor werken ze samen in Waste Warrior Brands of WAW Brands. In de toekomst kunnen nog merken toetreden tot de coalitie.Too Good To Go is vooral bekend van zijn app, die mensen helpt om voedselverspilling tegen te gaan (lees hier een interview met de Deense CEO Mette Lykke), maar het bedrijf doet veel meer, zegt Franco Prontera. De Mollenaar was van bij het begin betrokken bij de opstart van Too Good To Go in België, en nam de functie van managing director over van Jonas Malisse. Na de geslaagde opstart in België - drie jaar na de opstart telt het bedrijf 36 medewerkers - vroeg de hoofdzetel Malisse om Too Good To Go op de kaart te zetten in de Verenigde Staten.Lees verder onder de video"De app helpt de gebruikers te strijden tegen voedselverspilling, maar we kunnen ook in andere delen van de waardeketen iets betekenen", zegt Franco Prontera. "Bedrijven die niet tot de doelgroep van de app behoren, kwamen ook bij ons aankloppen voor hulp en onze expertise. Je kunt WAW Brands zien als een clubje van merken die we zullen begeleiden en aan elkaar linken. Het gaat zowel om bedrijven, als om merken."De deelnemende merken vertrekken niet van niets. Vaak hebben ze al heel wat iniatieven lopen, die ze gekoppeld hebben aan SDG 12, een van de zeventien duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties (VN). Een van de subdoelen ervan is tegen 2030 de voedselverspilling in winkels en bij consumenten per capita te halveren en het voedselverlies te verminderen in de productie- en bevoorradingsketens, met inbegrip van verliezen na de oogst. De merken van WAW Brands waren daar dus al mee bezig, maar willen nu een versnelling hoger schakelen.Dat doen ze samen met hun klanten, hun werknemers en de consumenten op basis van de drie pijlers, die centraal staan in hun engagement voor een planeet zonder voedselverspilling. De eerste pijler is hun eigen werknemers warm maken voor het engagement, met workshops, webinars en educatieve informatie. "Daarvoor zullen we de verantwoordelijken voor CSR (Corporate Social Responsibility of Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, nvdr) samenbrengen", zegt Franco Prontera. "Het is voor hen razend interessant om met de andere bedrijven om de tafel te zitten en te kijken hoe ze met de uitdagingen omgaan."Voor de tweede pijler, externe comminicatie, zal Too Good To Go, dat overigens niet betaald wordt voor zijn advies, de bedrijven helpen met communicatiemateriaal. De derde pijler is actie ondernemen. De twaalf merken verbinden zich ertoe initiatieven te nemen om de voedselverspilling te verminderen. Die krijgen de komende maanden vorm. "In september willen we bijvoorbeeld met een grote bewustmakingscampagne komen over de houdbaarheidsdatum op producten. Die informatie is voor consumenten niet altijd duidelijk", besluit Franco Prontera.