De daling van de economische activiteit in de tweede helft van 2012 heeft negatieve effecten op de werkgelegenheid. Volgens de jongste RSZ-cijfers gingen in 2012 op jaarbasis 11.800 job verloren in België.

Het jobverlies dat in de loop van 2012 aan de gang was, heeft tot aan het einde van het jaar geduurd, leren de recentste statistieken van de RSZ. Zowel gemeten in arbeidsplaatsen op 31 december 2012 (-0,4%) als in arbeidsvolume in voltijdse equivalenten tijdens het vierde kwartaal 2012 (-0,8%) is er een daling van de loontrekkende tewerkstelling ten opzichte van dezelfde periode een jaar voordien.

Op jaarbasis gingen vorig jaar 11.800 jobs verloren. Het jobverlies was relatief iets sterker voor werknemers uit het Waals Gewest (-7.700 of -0,8% op jaarbasis) dan in het Vlaams en Brussels Gewest (respectievelijk -3.600 en -600 jobs of telkens -0,2%).

De sectoren die in het laatste kwartaal het sterkst leden onder de economische achteruitgang zijn de industrie (-1,9% in jobs, -3,1% in arbeidsvolume) en de bouw (-1,5% jobs op jaarbasis). Minder slecht verging het de commerciële diensten (-0,1% in jobs, -0,9 % in arbeidsvolume). De slechte conjunctuur is vooral voelbaar in de uitzendsector (arbeidsvolume -8,5% op jaarbasis).

Dat wil niet zeggen dat er geen jobs gecreëerd werden, maar dan vooral in gesubsidieerde sectoren als de dienstenchequebranche (+8% op jaarbasis), al is ook deze groei de voorbije kwartalen sterk teruggelopen. Enkel in de niet-commerciële (publieke) dienstensector groeit de werkgelegenheid verder, al is ook hier de groei (+0,5% op jaarbasis) opvallend minder sterk dan in de voorgaande kwartalen.

De daling van de economische activiteit in de tweede helft van 2012 heeft negatieve effecten op de werkgelegenheid. Volgens de jongste RSZ-cijfers gingen in 2012 op jaarbasis 11.800 job verloren in België.Het jobverlies dat in de loop van 2012 aan de gang was, heeft tot aan het einde van het jaar geduurd, leren de recentste statistieken van de RSZ. Zowel gemeten in arbeidsplaatsen op 31 december 2012 (-0,4%) als in arbeidsvolume in voltijdse equivalenten tijdens het vierde kwartaal 2012 (-0,8%) is er een daling van de loontrekkende tewerkstelling ten opzichte van dezelfde periode een jaar voordien. Op jaarbasis gingen vorig jaar 11.800 jobs verloren. Het jobverlies was relatief iets sterker voor werknemers uit het Waals Gewest (-7.700 of -0,8% op jaarbasis) dan in het Vlaams en Brussels Gewest (respectievelijk -3.600 en -600 jobs of telkens -0,2%). De sectoren die in het laatste kwartaal het sterkst leden onder de economische achteruitgang zijn de industrie (-1,9% in jobs, -3,1% in arbeidsvolume) en de bouw (-1,5% jobs op jaarbasis). Minder slecht verging het de commerciële diensten (-0,1% in jobs, -0,9 % in arbeidsvolume). De slechte conjunctuur is vooral voelbaar in de uitzendsector (arbeidsvolume -8,5% op jaarbasis). Dat wil niet zeggen dat er geen jobs gecreëerd werden, maar dan vooral in gesubsidieerde sectoren als de dienstenchequebranche (+8% op jaarbasis), al is ook deze groei de voorbije kwartalen sterk teruggelopen. Enkel in de niet-commerciële (publieke) dienstensector groeit de werkgelegenheid verder, al is ook hier de groei (+0,5% op jaarbasis) opvallend minder sterk dan in de voorgaande kwartalen.