Het is de vierde maand op rij dat het Belgisch ondernemersvertrouwen toeneemt, hoewel de toename vertraagt in vergelijking met de vorige maanden. Analisten gepolst door Bloomberg hielden rekening met een verzwakking.

De indicator die het ondernemersvertrouwen meet, klokt in oktober af op -2,8, tegen -3,4 in september. In de verwerkende nijverheid en de bouw nam het vertrouwen toe, in de handel en de dienstverlening aan bedrijven ging het bedrijfsklimaat erop achteruit.

De merkbare conjunctuurverbetering in de verwerkende nijverheid is uitsluitend toe te schrijven aan een gunstiger beoordeling van de orderpositie en de betere werkgelegenheidsvooruitzichten. In de bouwsector is de toename het gevolg van een veel positievere beoordeling van de orderpositie.

De daling in de dienstverlening aan bedrijven is te wijten aan een aanzienlijk neerwaartse herziening van de vooruitzichten van de activiteiten van de bedrijven, en een negatiever oordeel over het huidig activiteitspeil.

De achteruitgang in de handel is een gevolg van een verwachte afname van de werkgelegenheid en van de bestellingen bij de leveranciers de komende drie maanden.

De curve die de onderliggende tendens van de conjunctuur weergeeft, is in oktober opwaarts gericht.

Het is de vierde maand op rij dat het Belgisch ondernemersvertrouwen toeneemt, hoewel de toename vertraagt in vergelijking met de vorige maanden. Analisten gepolst door Bloomberg hielden rekening met een verzwakking. De indicator die het ondernemersvertrouwen meet, klokt in oktober af op -2,8, tegen -3,4 in september. In de verwerkende nijverheid en de bouw nam het vertrouwen toe, in de handel en de dienstverlening aan bedrijven ging het bedrijfsklimaat erop achteruit. De merkbare conjunctuurverbetering in de verwerkende nijverheid is uitsluitend toe te schrijven aan een gunstiger beoordeling van de orderpositie en de betere werkgelegenheidsvooruitzichten. In de bouwsector is de toename het gevolg van een veel positievere beoordeling van de orderpositie. De daling in de dienstverlening aan bedrijven is te wijten aan een aanzienlijk neerwaartse herziening van de vooruitzichten van de activiteiten van de bedrijven, en een negatiever oordeel over het huidig activiteitspeil. De achteruitgang in de handel is een gevolg van een verwachte afname van de werkgelegenheid en van de bestellingen bij de leveranciers de komende drie maanden. De curve die de onderliggende tendens van de conjunctuur weergeeft, is in oktober opwaarts gericht.