Wereldwijd vindt 83 procent van de managers carrièreplanning en opleiding van hun medewerkers belangrijk tot zeer belangrijk. In groeilanden als India en China is dat 90 procent of meer. Maar ook in mature economieën als Nederland en Duitsland benadrukt meer dan 80 procent van de managers de noodzaak van investeringen in loopbaanbeleid en opleiding. Dat leert de jaarlijkse Deloitte-studie 'Global Human Capital Trends'.
...

Wereldwijd vindt 83 procent van de managers carrièreplanning en opleiding van hun medewerkers belangrijk tot zeer belangrijk. In groeilanden als India en China is dat 90 procent of meer. Maar ook in mature economieën als Nederland en Duitsland benadrukt meer dan 80 procent van de managers de noodzaak van investeringen in loopbaanbeleid en opleiding. Dat leert de jaarlijkse Deloitte-studie 'Global Human Capital Trends'. Carrièretrajecten en opleiding stijgen in de ranking van de vijfde naar de tweede plaats. Enkel het thema 'toekomstplanning' staat hoger. Daar gaat het over de manier waarop bedrijven omgaan met trends als digitalisering. Het onderzoek van Deloitte werd afgenomen bij meer dan 10.000 hr-managers en bedrijfsleiders in 140 landen, onder wie 779 managers in België. Ons land is een buitenbeentje in het onderzoek. Slechts 69 procent van de Belgische managers vindt carrièretrajecten en opleiding een belangrijk of zeer belangrijk thema. Daarmee staat het op de derde plaats. België hinkt dus achterop, hoewel thema's als levenslang leren, langere loopbanen en vermijden van burn-outs al jarenlang op de beleidsagenda's staan. Yves Van Durme, human capital partner bij Deloitte, wijst erop dat dit resultaat bekomen is door een onderzoek bij alle soorten leidinggevenden, niet enkel de hr-managers. "Niet iedereen heeft evenveel aandacht voor carrièreplanning en levenslang leren. Daarnaast denken Belgische bedrijven vaak patriarchaal en gaan ze conservatief om met carrièreplanning. Er worden weleens beloftes gemaakt die niet worden gehonoreerd." Door de digitalisering en de automatisering moeten bedrijven anders naar carrières en organisatiestructuren kijken, leert het Deloitte-onderzoek. Interessante internationale inzichten uit de studie tonen dat aan. Zo'n 70 procent van de bedrijven heeft onlangs het klassieke carrièretraject van hun werknemers hertekend of is daarmee bezig. 65 procent heeft een open of flexibel car-rièremodel. "In België wordt gedacht dat de wet over werkbaar en wendbaar werk veel zal veranderen", zegt Van Durme. "Die regeling is uiteraard een goede zaak, maar we mogen niet enkel op de wetgeving rekenen. Bedrijven moeten zelf meer werken aan een loopbaanbeleid en een flexibel carrièremodel." Een andere vaststelling van het onderzoek: managers ervaren de impact van nieuwe technologie op carrières als positief. Slechts 20 procent denkt dat banen verloren zullen gaan door de digitalisering en de robotisering. 77 procent van de bedrijven wil mensen opleiden om op een andere manier met technologie om te gaan. De bedrijven kunnen niet anders, zegt Van Durme: "Er wordt weer gesproken over een war for talent. De arbeidsmarkt is krapper, maar dat geldt niet voor alle banen. Wel voor specifieke functies in onder andere de digitale economie."