Meer dan een instelling op de drie (32 instellingen op een totaal van 91) vertoont in 2015 een negatief bedrijfsresultaat. Dat zijn er 7 meer dan in 2014, zo blijkt uit de jongste MAHA-studie van Belfius. MAHA staat voor "Model for Automatic Hospital Analyses". De resultaten werden maandag door Belfius voorgesteld.

Ander minpunt is dat de zogenaamde "ziekenhuisdiensten" een negatieve marge behalen: per 100 euro omzet werd in deze diensten 3,5 euro verlies gemaakt, dat was nog 3,1 euro in 2014.

Schuldgraad ziekenhuizen

Ook niet rooskleurig in het jongste MAHA-rapport: de schuldgraad van ziekenhuizen. Als gevolg van de zware investeringen van de laatste jaren en het massale beroep op krediet, blijft de schuld van de ziekenhuissector stijgen. Ze vertegenwoordigt nu 36,4 procent van het balanstotaal (tegen 33,2 pct in 2012).

De instellingen moeten dus elk jaar een steeds hoger bedrag aan leningen aflossen (591 miljoen euro in 2015, of 6,7 pct meer dan in 2014). Van de 91 algemene ziekenhuizen zijn er 13 die onvoldoende cashflow genereren om het in de loop van het boekjaar vervallen gedeelte van hun schuld te kunnen dekken.

Veel investeringen

De algemene ziekenhuizen blijven ongeveer even veel investeren als vorig jaar, namelijk 1,4 miljard euro. De voorbije 4 jaar werden nieuwe gebouwen in gebruik genomen, wat heeft bijgedragen aan de verbetering van het ziekenhuispatrimonium en dus van de opvang van de patiënten. Als gevolg van die investeringsinspanning is de financiële schuldgraad dus wel sterk toegenomen.

De matige omzetstijging (+ 2,6 pct) werd vooral ondersteund door de evolutie van de farmaceutische producten (+ 7,3 pct), terwijl het budget van de financiële middelen en de erelonen, de twee belangrijkste componenten van de omzet, respectievelijk met amper 1,6 en 2,2 pct stegen.

Na een uitzonderlijke beheersing van de loonkosten in 2014 (+0,5 pc) vertonen de personeelskosten nu een hoger groeitempo (+1,7 pct). De vooruitgang in 2015 is te danken aan een beperkte stijging van het aantal VTE (+1,3 pct) en aan de stabiele gemiddelde loonkosten.

Financiële kwetsbaarheid

Het courant resultaat van de algemene ziekenhuizen komt uit op 106 miljoen euro, dat is 40 miljoen of bijna 30 pct minder dan het boekjaar voordien. Relatief gezien zakt het courant resultaat onder de grens van 1 pct van de omzet (0,8 pct tegen 1,1 pct en 2014), wat de financiële kwetsbaarheid van de instellingen bevestigt.

Het aantal opnames stijgt nog eens met 1,4 pct, maar de globale verblijfsduur wordt almaar korter: van 5,2 naar 5,1 dagen in de diagnostische chirurgie (55 pct van het aantal bedden). De vervanging door daghospitalisatie in heelkunde zet zich voort.

Iets meer dan een algemeen ziekenhuis op de vijf voldoet volgens Belfius slechts aan een van de vier gedefinieerde financiële basiscriteria van de gecombineerde test, of aan geen enkele. Deze groep wordt jaar na jaar groter. De groep die aan minstens drie criteria voldoet, blijft vrij stabiel (64 pct in 2015).

Al 22 jaar analyseert Belfius de financiële situatie van de algemene ziekenhuizen aan de hand van de MAHA-studie. Voor het achtste jaar op rij verleenden alle algemene ziekenhuizen, zowel privé als openbare, hun medewerking aan deze studie. De analyse geeft daardoor een volledig beeld van de evolutie die de sector de laatste jaren (2012-2015) heeft doorgemaakt. (Belga/NS)

Meer dan een instelling op de drie (32 instellingen op een totaal van 91) vertoont in 2015 een negatief bedrijfsresultaat. Dat zijn er 7 meer dan in 2014, zo blijkt uit de jongste MAHA-studie van Belfius. MAHA staat voor "Model for Automatic Hospital Analyses". De resultaten werden maandag door Belfius voorgesteld. Ander minpunt is dat de zogenaamde "ziekenhuisdiensten" een negatieve marge behalen: per 100 euro omzet werd in deze diensten 3,5 euro verlies gemaakt, dat was nog 3,1 euro in 2014. Ook niet rooskleurig in het jongste MAHA-rapport: de schuldgraad van ziekenhuizen. Als gevolg van de zware investeringen van de laatste jaren en het massale beroep op krediet, blijft de schuld van de ziekenhuissector stijgen. Ze vertegenwoordigt nu 36,4 procent van het balanstotaal (tegen 33,2 pct in 2012). De instellingen moeten dus elk jaar een steeds hoger bedrag aan leningen aflossen (591 miljoen euro in 2015, of 6,7 pct meer dan in 2014). Van de 91 algemene ziekenhuizen zijn er 13 die onvoldoende cashflow genereren om het in de loop van het boekjaar vervallen gedeelte van hun schuld te kunnen dekken. De algemene ziekenhuizen blijven ongeveer even veel investeren als vorig jaar, namelijk 1,4 miljard euro. De voorbije 4 jaar werden nieuwe gebouwen in gebruik genomen, wat heeft bijgedragen aan de verbetering van het ziekenhuispatrimonium en dus van de opvang van de patiënten. Als gevolg van die investeringsinspanning is de financiële schuldgraad dus wel sterk toegenomen.De matige omzetstijging (+ 2,6 pct) werd vooral ondersteund door de evolutie van de farmaceutische producten (+ 7,3 pct), terwijl het budget van de financiële middelen en de erelonen, de twee belangrijkste componenten van de omzet, respectievelijk met amper 1,6 en 2,2 pct stegen.Na een uitzonderlijke beheersing van de loonkosten in 2014 (+0,5 pc) vertonen de personeelskosten nu een hoger groeitempo (+1,7 pct). De vooruitgang in 2015 is te danken aan een beperkte stijging van het aantal VTE (+1,3 pct) en aan de stabiele gemiddelde loonkosten. Het courant resultaat van de algemene ziekenhuizen komt uit op 106 miljoen euro, dat is 40 miljoen of bijna 30 pct minder dan het boekjaar voordien. Relatief gezien zakt het courant resultaat onder de grens van 1 pct van de omzet (0,8 pct tegen 1,1 pct en 2014), wat de financiële kwetsbaarheid van de instellingen bevestigt. Het aantal opnames stijgt nog eens met 1,4 pct, maar de globale verblijfsduur wordt almaar korter: van 5,2 naar 5,1 dagen in de diagnostische chirurgie (55 pct van het aantal bedden). De vervanging door daghospitalisatie in heelkunde zet zich voort.Iets meer dan een algemeen ziekenhuis op de vijf voldoet volgens Belfius slechts aan een van de vier gedefinieerde financiële basiscriteria van de gecombineerde test, of aan geen enkele. Deze groep wordt jaar na jaar groter. De groep die aan minstens drie criteria voldoet, blijft vrij stabiel (64 pct in 2015).Al 22 jaar analyseert Belfius de financiële situatie van de algemene ziekenhuizen aan de hand van de MAHA-studie. Voor het achtste jaar op rij verleenden alle algemene ziekenhuizen, zowel privé als openbare, hun medewerking aan deze studie. De analyse geeft daardoor een volledig beeld van de evolutie die de sector de laatste jaren (2012-2015) heeft doorgemaakt. (Belga/NS)