De terugloop van het personeelsbestand bij de banken is gekend: de lage rente zet de marges onder druk en de digitalisering verandert het beroep radicaal. Banken stuurden hun afgedankte personeel tot nu toe met brugpensioen of met andere vormen van vervroegd vertrek. Daar komt een nieuwe optie bij. Banken gaan hun personeel doorsturen naar sectoren die wel op zoek zijn naar extra werkkrachten. Het gaat dus niet langer om interne functiewissels, maar ook externe. Dat melden De Tijd en L'Echo.

'De sociale partners stellen vast dat bepaalde functies op het punt staan te verdwijnen of zodanig veranderen dat een interne wissel geen heil brengt', luidt het in het protocolakkoord.. 'Bovendien zijn er sectoren die moeite hebben om het gewenste personeel te vinden. Naast interne zijn ook externe wissels nodig.'

Er zijn verschillende formules ontwikkeld om alles in de praktijk te brengen. Een ervan is een individueel coachingtraject, met eventueel een tijdelijke toewijzing aan een andere werkgever.

De banken werken intussen akkoorden uit met sectoren die nood hebben aan werkkrachten. Een eerste akkoord is al ondertekend met de zorgsector. Oud-bankiers kunnen zich omscholen tot zorghulp of verpleger. Er is ook contact met de logistieke sector, die evenzeer werkkrachten zoekt, meldt De Tijd.

De banksector plant een informatiecampagne in maart. Verwacht wordt dat het plan vanaf september wordt uitgerold.

De terugloop van het personeelsbestand bij de banken is gekend: de lage rente zet de marges onder druk en de digitalisering verandert het beroep radicaal. Banken stuurden hun afgedankte personeel tot nu toe met brugpensioen of met andere vormen van vervroegd vertrek. Daar komt een nieuwe optie bij. Banken gaan hun personeel doorsturen naar sectoren die wel op zoek zijn naar extra werkkrachten. Het gaat dus niet langer om interne functiewissels, maar ook externe. Dat melden De Tijd en L'Echo. 'De sociale partners stellen vast dat bepaalde functies op het punt staan te verdwijnen of zodanig veranderen dat een interne wissel geen heil brengt', luidt het in het protocolakkoord.. 'Bovendien zijn er sectoren die moeite hebben om het gewenste personeel te vinden. Naast interne zijn ook externe wissels nodig.' Er zijn verschillende formules ontwikkeld om alles in de praktijk te brengen. Een ervan is een individueel coachingtraject, met eventueel een tijdelijke toewijzing aan een andere werkgever. De banken werken intussen akkoorden uit met sectoren die nood hebben aan werkkrachten. Een eerste akkoord is al ondertekend met de zorgsector. Oud-bankiers kunnen zich omscholen tot zorghulp of verpleger. Er is ook contact met de logistieke sector, die evenzeer werkkrachten zoekt, meldt De Tijd.De banksector plant een informatiecampagne in maart. Verwacht wordt dat het plan vanaf september wordt uitgerold.