Het arbeidsauditoraat stelt dat een deel van de 174 intussen al werd verhoord en dat zij die "volledig" konden worden geïdentificeerd intussen bijna allemaal al voorlopig het statuut van slachtoffer mensenhandel hebben gekregen.

'Zij zullen op termijn - ze krijgen een bedenktijd van 45 dagen - eventueel een attest van immatriculatie krijgen, wat hen toelaat hier in België te verblijven en te werken', klinkt het nog.

Het onderzoek naar de verantwoordelijken spitst zich volgens het arbeidsauditoraat toe op mogelijke inbreuken op de Belgische loonwetgeving en de voorwaarden op het gebied van sociale zekerheid om werknemers in België te laten werken (zogenaamde 'detachering'). Er wordt niet uitgesloten dat er nog meer slachtoffers zullen opduiken.

Het arbeidsauditoraat stelt dat een deel van de 174 intussen al werd verhoord en dat zij die "volledig" konden worden geïdentificeerd intussen bijna allemaal al voorlopig het statuut van slachtoffer mensenhandel hebben gekregen. 'Zij zullen op termijn - ze krijgen een bedenktijd van 45 dagen - eventueel een attest van immatriculatie krijgen, wat hen toelaat hier in België te verblijven en te werken', klinkt het nog. Het onderzoek naar de verantwoordelijken spitst zich volgens het arbeidsauditoraat toe op mogelijke inbreuken op de Belgische loonwetgeving en de voorwaarden op het gebied van sociale zekerheid om werknemers in België te laten werken (zogenaamde 'detachering'). Er wordt niet uitgesloten dat er nog meer slachtoffers zullen opduiken.