De vorige cao liep eind vorig jaar af, maar er werd toen een tijdelijke verlenging overeengekomen in afwachting van een nieuw akkoord. De twee grootste bonden bij de bank-verzekeraar, ACV Puls en BBTK, hebben vrijdag uiteindelijk een akkoord bereikt, maar de liberale vakbond ACLVB heeft de cao niet mee ondertekend. Voor een cao is evenwel geen handtekening van alle partijen nodig.

De onderhandelingen tussen KBC en de christelijke en socialistische vakbonden hebben er voorts toe geleid dat BBTK nu ook toetreedt tot de cao tijdsflexibiliteit, een cao die tot nu enkel door ACV-Puls werd onderschreven. De drie partijen verklaarden deze cao in de nabije toekomst te zullen evalueren.

Tot slot gingen KBC, BBTK en ACV Puls ook het principiële engagement aan om gesprekken op te starten over de modaliteiten van een experiment zondagwerk in KBC Live, van zodra dat ook praktisch mogelijk wordt binnen de wettelijke grenzen. Tot hiertoe is voor het invoeren van verruimde flexibiliteit, waaronder werken op zon- en feestdagen, wettelijk gezien nog altijd een akkoord nodig van alle werknemersorganisaties.

'Te licht voor ACLVB'

'We hebben geoordeeld dat de cao die op tafel lag inhoudelijk te licht is voor ACLVB', reageert ACLVB-vakbondsman Maarten Dedeyne. 'De partijen die de cao nu ondertekend hebben, hebben hun akkoord gegeven om het experiment zondagswerk op te starten en dat was voor ons een heel heikel punt. Wij gaan er niet mee akkoord dat de deur voor zondagswerk wordt opengezet, niet bij KBC, maar bij uitbreiding ook niet in de sector.'

Dedeyne benadrukt dat er daarnaast nog heel wat andere punten waren waarmee de vakbond niet akkoord kon gaan. Zo had de vakorganisatie naar eigen zeggen graag inhoudelijke besprekingen aangevat over de door KBC voorgestelde verdere verruiming van flexibiliteitskader. 'Maar KBC is nooit bereid geweest om daarop in te gaan. Zo staat ook in de cao dat de verdere concretisering enkel gebeurt met de ondertekende partijen van de cao, wat erop neerkomt dat je als vakbond het aanbod krijgt om een blanco cheque te tekenen', hekelt de vakbondsman.

Ook het aspect over de werkzekerheid was voor ACLVB een struikelblok. 'Men probeert in deze cao te schermen met werkzekerheid van één jaar, maar in werkelijkheid bestaat werkzekerheid in de banksector al 10 jaar niet meer', vervolgt Dedeyne. 'Ik vind het geen correcte houding om deze cao die qua flexibiliteit zeer verregaand is te verkopen aan het personeel op basis van een werkzekerheid van maar één jaar, terwijl de gevraagde flexibiliteit wel van onbepaalde duur is', klinkt het.

Zondagwerk

KBC kondigde in september 2019 aan dat het als eerste bank van het land zijn klanten ook op zondag te woord wil staan. De bank preciseerde dat het eerst een beperkt experiment wilde opzetten, waarbij een beperkt aantal medewerkers in KBC Live de klanten ook op zondag zouden bedienen. Later zou het experiment dan samen met de werknemersvertegenwoordigers worden geëvalueerd met het oog op al of niet voortzetting ervan, klonk het toen. Dat dit voorstel werd gekoppeld aan de gesprekken over de nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst, zorgde voor aanzienlijke vertragingen in de onderhandelingen over een nieuw akkoord. De liberale ACLVB was van bij de start radicaal tegen. De socialistische en christelijke vakbonden stelden zich minder hard op. Voor een cao is geen handtekening van alle partijen nodig, voor extra flexibiliteit op het werk wél.

Door de oude cao tijdelijk te verlengen, kon vermeden worden dat de 14.000 personeelsleden bij gebrek aan een nieuwe overeenkomst alle voordelen verloren die vorige keer werden onderhandeld.

De vorige cao liep eind vorig jaar af, maar er werd toen een tijdelijke verlenging overeengekomen in afwachting van een nieuw akkoord. De twee grootste bonden bij de bank-verzekeraar, ACV Puls en BBTK, hebben vrijdag uiteindelijk een akkoord bereikt, maar de liberale vakbond ACLVB heeft de cao niet mee ondertekend. Voor een cao is evenwel geen handtekening van alle partijen nodig.De onderhandelingen tussen KBC en de christelijke en socialistische vakbonden hebben er voorts toe geleid dat BBTK nu ook toetreedt tot de cao tijdsflexibiliteit, een cao die tot nu enkel door ACV-Puls werd onderschreven. De drie partijen verklaarden deze cao in de nabije toekomst te zullen evalueren. Tot slot gingen KBC, BBTK en ACV Puls ook het principiële engagement aan om gesprekken op te starten over de modaliteiten van een experiment zondagwerk in KBC Live, van zodra dat ook praktisch mogelijk wordt binnen de wettelijke grenzen. Tot hiertoe is voor het invoeren van verruimde flexibiliteit, waaronder werken op zon- en feestdagen, wettelijk gezien nog altijd een akkoord nodig van alle werknemersorganisaties.'We hebben geoordeeld dat de cao die op tafel lag inhoudelijk te licht is voor ACLVB', reageert ACLVB-vakbondsman Maarten Dedeyne. 'De partijen die de cao nu ondertekend hebben, hebben hun akkoord gegeven om het experiment zondagswerk op te starten en dat was voor ons een heel heikel punt. Wij gaan er niet mee akkoord dat de deur voor zondagswerk wordt opengezet, niet bij KBC, maar bij uitbreiding ook niet in de sector.'Dedeyne benadrukt dat er daarnaast nog heel wat andere punten waren waarmee de vakbond niet akkoord kon gaan. Zo had de vakorganisatie naar eigen zeggen graag inhoudelijke besprekingen aangevat over de door KBC voorgestelde verdere verruiming van flexibiliteitskader. 'Maar KBC is nooit bereid geweest om daarop in te gaan. Zo staat ook in de cao dat de verdere concretisering enkel gebeurt met de ondertekende partijen van de cao, wat erop neerkomt dat je als vakbond het aanbod krijgt om een blanco cheque te tekenen', hekelt de vakbondsman.Ook het aspect over de werkzekerheid was voor ACLVB een struikelblok. 'Men probeert in deze cao te schermen met werkzekerheid van één jaar, maar in werkelijkheid bestaat werkzekerheid in de banksector al 10 jaar niet meer', vervolgt Dedeyne. 'Ik vind het geen correcte houding om deze cao die qua flexibiliteit zeer verregaand is te verkopen aan het personeel op basis van een werkzekerheid van maar één jaar, terwijl de gevraagde flexibiliteit wel van onbepaalde duur is', klinkt het.KBC kondigde in september 2019 aan dat het als eerste bank van het land zijn klanten ook op zondag te woord wil staan. De bank preciseerde dat het eerst een beperkt experiment wilde opzetten, waarbij een beperkt aantal medewerkers in KBC Live de klanten ook op zondag zouden bedienen. Later zou het experiment dan samen met de werknemersvertegenwoordigers worden geëvalueerd met het oog op al of niet voortzetting ervan, klonk het toen. Dat dit voorstel werd gekoppeld aan de gesprekken over de nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst, zorgde voor aanzienlijke vertragingen in de onderhandelingen over een nieuw akkoord. De liberale ACLVB was van bij de start radicaal tegen. De socialistische en christelijke vakbonden stelden zich minder hard op. Voor een cao is geen handtekening van alle partijen nodig, voor extra flexibiliteit op het werk wél. Door de oude cao tijdelijk te verlengen, kon vermeden worden dat de 14.000 personeelsleden bij gebrek aan een nieuwe overeenkomst alle voordelen verloren die vorige keer werden onderhandeld.