Airbnb en Booking.com hadden aanvankelijk niets gemeen, maar de twee platformen groeien naar elkaar toe. Ze mikken meer op hetzelfde publiek en hun aanpak vertoont almaar meer gelijkenissen. Dankzij Airbnb is de verhuur van privéaccommodaties niet langer een zeer lokale nichemarkt. Booking.com probeert nu het publiek van Airbnb voor zich te winnen.
...