Dat Ageas een versnipperd aandeelhouderschap heeft, wisten we. Dat de beursgenoteerde verzekeringsgroep getipt werd als potentieel overnamedoelwit ook, net als het feit dat er ongerustheid bestond over de invloed van twee Chinese groepen, Fosun en Ping An, die samen meer dan 16 procent van de aandelen controleerden. En toch kwam het bericht dat de investeringsmaatschappij van de Belgische federale overheid de FPIM in het kapitaal van Ageas stapte als een verrassing.
...

Dat Ageas een versnipperd aandeelhouderschap heeft, wisten we. Dat de beursgenoteerde verzekeringsgroep getipt werd als potentieel overnamedoelwit ook, net als het feit dat er ongerustheid bestond over de invloed van twee Chinese groepen, Fosun en Ping An, die samen meer dan 16 procent van de aandelen controleerden. En toch kwam het bericht dat de investeringsmaatschappij van de Belgische federale overheid de FPIM in het kapitaal van Ageas stapte als een verrassing.De FPIM legde circa 600 miljoen euro op tafel voor het belang van 6,3 procent dat Ping An in Ageas aanhield. Ageas-CEO Hans De Cuyper zegt verheugd te zijn met de nieuwe aandeelhouder omdat de zweem van overnamespeculatie nu verdwenen is en de focus weer op de business van Ageas kan liggen.HANS DE CUYPER. "Er was in 2020 een toenaderingspoging door BE Group, onder aanvoering van enkele zakenbankiers. We hebben dat voorstel afgewezen omdat het niet realistisch was. Eind vorig jaar heeft BE Group nog eens aangeklopt, maar het voorstel was niet substantieel gewijzigd en minder concreet. Daarnaast meldde de Chinese groep Fosun medio vorig jaar dat ze haar belang in Ageas boven 10 procent had gebracht. vermoed dat dit de triggers waren die de aandacht van onze politici en de FPIM getrokken hebben."DE CUYPER. "Ageas was niet betrokken bij de de totstandkoming van de transactie. Onze Belgische dochter AG Insurance is één van de belangrijkste investeerders in pensioenreserves en in infrastructuur in dit land. Het lijkt mij normaal dat onze overheid de risico's inschat die gepaard gaan met een eventuele verhuis van het beslissingscentrum naar het buitenland. Deze regering voert ook een actiever verankeringsbeleid dan in het verleden."DE CUYPER. "Wij onderhouden al vele jaren contacten met de FPIM. AG heeft een actieve rol gespeeld bij de creatie van het Belgian Growth Fund, waarmee de overheid investeert in scale-ups. We zijn als financier ook betrokken bij het pas opgerichte Belgian Recovery Fund. En we zitten samen in een consortium dat 9 procent van de aandelen van Euroclear controleert. Onze voorzitter, Bart De Smet, zit namens dat consortium in de raad van bestuur van Euroclear."Ik ben vooral blij omdat de intrede van de FPIM een erkenning is voor de rol die AG speelt in de Belgische economie. De FPIM-participatie zal er hopelijk ook voor zorgen dat er minder overnamespeculatie is, zodat we als management onze aandacht volledig op de business kunnen toespitsen."DE CUYPER. "Het is te vroeg om daar uitspraken over te doen. Iedereen die minstens 1 procent van de aandelen bezit, kan een bestuursmandaat vragen. Die vraag wordt beoordeeld volgens de geldende regels van deugdelijk bestuur en met respect van de evenwichten in de raad van bestuur. Uiteindelijk beslist het comité voor nominatie en corporate governance, waarna de algemene vergadering haar fiat moet geven. Wij zullen de FPIM behandelen zoals elke andere aandeelhouder."DE CUYPER. "De verankering is zeker niet gebetonneerd. Van een blokkeringsminderheid is geen sprake. We blijven een beursgenoteerde onderneming met 94 procent vrij verhandelbare aandelen en een zeer internationaal en gediversifieerd aandeelhouderschap. De beste bescherming bestaat erin commercieel en financieel goed te presteren en te groeien. Dat ondersteunt de beurskoers en houdt aandeelhouders tevreden. Maar de participatie van de FPIM heeft wel een belangrijke signaalfunctie. Onze overheid geeft duidelijk te kennen dat we een systeembelangrijke speler zijn voor de Belgische economie."DE CUYPER. "Er is ruimte voor verschillende anchor shareholders die geloven in onze businesscase. Dat zijn meestal investeerders met een langetermijnvisie die focussen op waardecreatie. Dat zorgt voor stabiliteit. Maar zulke aandeelhouders aantrekken is geen doel op zich."DE CUYPER. "Dat weten we niet. Ik weet enkel dat Fosun ons businessmodel sterk apprecieert. Ik bedoel daarmee de combinatie van stabiele en leidende verzekeringsbedrijven in Europa met groei in Azië, onderbouwd door lokale partnerships die een grote autonomie genieten. Maar Ageas overnemen zou niet vanzelfsprekend zijn, al was het maar door het prijskaartje. Onze beurswaarde schommelt rond 9 miljard euro."DE CUYPER. "Neen, wij hebben een goede relatie met onze Chinese partner, China Taiping Insurance Holdings (CTIH). Dat Ageas vorig jaar aandeelhouder geworden is van zijn herverzekeringsactiviteit bewijst dat er een goede verstandhouding is. In alle landen waar Ageas actief is, worden we dankzij onze lokale partnerships als een lokale speler gezien. In China zijn we een Chinees bedrijf. Dat verklaart mede waarom China voor Ageas zo'n succes is. We zijn er twintig jaar actief en hebben onze investeringen in de uitbouw van de joint venture met China Taiping volledig terugverdiend. Bovendien blijft het potentieel groot, zelfs bij een lagere economische groei."