ACV-voorzitter Marc Leemans stelt dat de staking een duidelijk signaal aan de werkgevers en de regering is. 'Als de regering en de werknemers het niet begrepen hadden tot vandaag, dan hoop ik dat ze nu hebben ingezien dat de mensen vastberaden zijn. Zo kan het niet verder', legt Leemans uit. 'Mensen verdienen respect voor het feit dat ze zich hard inzetten in de ondernemingen, om groei te maken, en om goeie omzetcijfers te halen. De mensen worden daar niet voor beloond, want er is een loonwet gekomen op vraag van de werkgevers.'

De loonwet bepaalt dat de werknemers 0,8 procent opslag krijgen in de komende twee jaar, terwijl de vakbonden 1,5 procent vroegen. 'De werkgevers en de regering hebben die wet gemaakt, dus die is er gekomen op patronale bestelling. De loonwet maakt dat er veel te weinig overblijft om te kunnen onderhandelen in sectoren en in ondernemingen om mensen een beter inkomen te geven', stelt Leemans. 'De mensen zeggen dat dit niet het juiste deel is dat ze verdienen. Ze verdienen respect en een correcte opslag.'

De kritiek van werkgevers over de kost van de staking veegt de ACV-voorzitter van tafel. 'Ik stel vast dat de opslag die wij vroegen minder kost dan de actiedag van vandaag, dus dan hebben de werkgevers duidelijk een verkeerde keuze gemaakt. Want hadden ze met ons een akkoord gemaakt, dan had het veel minder gekost. Dus ik hoop dat ze nu opnieuw bezinnen, eer ze opnieuw beginnen', zegt Leemans.

Leemans bezocht woensdag heel wat stakersposten in Limburg, waarna hij de actiedag afsloot bij de militanten in het Hasseltse hoofdkantoor van ACV. 'Vooral in Limburg was het een heel geslaagde stakingsdag. Ik heb heel veel mensen gezien die komen zeggen dat de staking in hun onderneming gelukt is, dat de mensen er niet aan het werk zijn gegaan, en dat de mensen heel goed inzien dat zij op deze manier niet tot een vooruitgang kunnen komen die correct is', vertelt Leemans. 'Dat is een vooruitgang voor hun inkomen, voor zichzelf, en voor hun kinderen en gezin. Een eerlijk deel voor iedereen, dat is het minste dat wij vragen en de werkgevers moeten daar een positief antwoord op geven.'

Het is nog afwachten wanneer de volgende onderhandelingen zullen plaatsvinden. 'De regering had een opdracht gegeven aan de voorzitter van de Groep van Tien om te bemiddelen en om een verkenningsronde te organiseren. Hij moet de vakbonden nog zien en hij zal wellicht zijn eigen bank nog moeten zien. Dat zal gebeuren in de volgende dagen en dan zien we wanneer en of we opnieuw kunnen samenkomen met de Groep van Tien', zegt de ACV-voorzitter.

In toekomstige onderhandelingen zullen er voor ACV nieuwe elementen aanwezig moeten zijn. 'Voor ons is het duidelijk: dat zal dan met nieuwe zaken en nieuwe cijfers op tafel moeten komen, want met datgene wat op tafel werd gelegd door de werkgevers - geruggensteund door de wet die zij op bestelling door deze regering hebben laten maken - gaan we er niet komen. Dus hopelijk komen er nieuwe elementen die maken dat we toch opnieuw onderhandelingen kunnen voeren in de echte zin van het woord', besluit Leemans.

ACV-voorzitter Marc Leemans stelt dat de staking een duidelijk signaal aan de werkgevers en de regering is. 'Als de regering en de werknemers het niet begrepen hadden tot vandaag, dan hoop ik dat ze nu hebben ingezien dat de mensen vastberaden zijn. Zo kan het niet verder', legt Leemans uit. 'Mensen verdienen respect voor het feit dat ze zich hard inzetten in de ondernemingen, om groei te maken, en om goeie omzetcijfers te halen. De mensen worden daar niet voor beloond, want er is een loonwet gekomen op vraag van de werkgevers.' De loonwet bepaalt dat de werknemers 0,8 procent opslag krijgen in de komende twee jaar, terwijl de vakbonden 1,5 procent vroegen. 'De werkgevers en de regering hebben die wet gemaakt, dus die is er gekomen op patronale bestelling. De loonwet maakt dat er veel te weinig overblijft om te kunnen onderhandelen in sectoren en in ondernemingen om mensen een beter inkomen te geven', stelt Leemans. 'De mensen zeggen dat dit niet het juiste deel is dat ze verdienen. Ze verdienen respect en een correcte opslag.' De kritiek van werkgevers over de kost van de staking veegt de ACV-voorzitter van tafel. 'Ik stel vast dat de opslag die wij vroegen minder kost dan de actiedag van vandaag, dus dan hebben de werkgevers duidelijk een verkeerde keuze gemaakt. Want hadden ze met ons een akkoord gemaakt, dan had het veel minder gekost. Dus ik hoop dat ze nu opnieuw bezinnen, eer ze opnieuw beginnen', zegt Leemans. Leemans bezocht woensdag heel wat stakersposten in Limburg, waarna hij de actiedag afsloot bij de militanten in het Hasseltse hoofdkantoor van ACV. 'Vooral in Limburg was het een heel geslaagde stakingsdag. Ik heb heel veel mensen gezien die komen zeggen dat de staking in hun onderneming gelukt is, dat de mensen er niet aan het werk zijn gegaan, en dat de mensen heel goed inzien dat zij op deze manier niet tot een vooruitgang kunnen komen die correct is', vertelt Leemans. 'Dat is een vooruitgang voor hun inkomen, voor zichzelf, en voor hun kinderen en gezin. Een eerlijk deel voor iedereen, dat is het minste dat wij vragen en de werkgevers moeten daar een positief antwoord op geven.' Het is nog afwachten wanneer de volgende onderhandelingen zullen plaatsvinden. 'De regering had een opdracht gegeven aan de voorzitter van de Groep van Tien om te bemiddelen en om een verkenningsronde te organiseren. Hij moet de vakbonden nog zien en hij zal wellicht zijn eigen bank nog moeten zien. Dat zal gebeuren in de volgende dagen en dan zien we wanneer en of we opnieuw kunnen samenkomen met de Groep van Tien', zegt de ACV-voorzitter. In toekomstige onderhandelingen zullen er voor ACV nieuwe elementen aanwezig moeten zijn. 'Voor ons is het duidelijk: dat zal dan met nieuwe zaken en nieuwe cijfers op tafel moeten komen, want met datgene wat op tafel werd gelegd door de werkgevers - geruggensteund door de wet die zij op bestelling door deze regering hebben laten maken - gaan we er niet komen. Dus hopelijk komen er nieuwe elementen die maken dat we toch opnieuw onderhandelingen kunnen voeren in de echte zin van het woord', besluit Leemans.