Acerta vroeg 680 bedrijven hoe ze hun humanresourcesbeleid evalueren. 83 procent zegt dat de hr-processen de gewenste output leveren en 87 procent is er gerust in dat de hr-medewerkers hun verantwoordelijkheden kennen. 79 procent van de ondervraagden bevestigt dat de mensen in de hr-afdeling hun vak kennen. 73 procent investeert ook in het up-to-date houden van die kennis. Via beroepsfederaties, sociaal secretariaten, hr-consultants enzovoort is daarvoor in België ook voldoende aanbod, zeggen de respondenten.

Hannelore Van Meldert van Acerta: 'Hr-afdelingen zijn gewapend met hr-medewerkers met kennis ter zake. Dat is voldoende om het dagelijkse werk uit te voeren. Maar bij human resources moet ook de capaciteit aanwezig zijn om veranderingen te capteren en te implementeren. 52 procent is er zeker van dat de hr-afdeling de nodige capaciteit heeft om veranderingen te implementeren, een kleine helft is daar toch niet helemaal gerust in.'

40 procent van de ondervraagde bedrijven twijfelt of de hr-afdeling klaar is voor de toekomst. Nochtans worden de systemen en de tools die vandaag door de hr-administratie worden gebruikt geregeld geback-upt en zijn ze in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

Hannelore Van Meldert: 'In België wordt op dat laatste nauw toegezien. De payroll bijvoorbeeld zit meestal bij een van de erkende sociaal secretariaten. Voor de werking vandaag zijn de hr-systemen en -tools wel goed. Maar dat is niet voldoende. Een bedrijf moet zich ook voor de uitdagingen van de toekomst wapenen. Levenslang leren, de arbeidskrapte, werkbaar en wendbaar werk, opleidingen, ... Het zijn actuele uitdagingen die allemaal een langetermijnvisie vragen én die allemaal aan de hr-afdeling gelieerd zijn.' Blijkbaar focust hr te veel op de dagelijkse zaken en beseffen bedrijven dat ze met hun hr-beleid ook meer op langere termijn moeten denken.

Acerta vroeg 680 bedrijven hoe ze hun humanresourcesbeleid evalueren. 83 procent zegt dat de hr-processen de gewenste output leveren en 87 procent is er gerust in dat de hr-medewerkers hun verantwoordelijkheden kennen. 79 procent van de ondervraagden bevestigt dat de mensen in de hr-afdeling hun vak kennen. 73 procent investeert ook in het up-to-date houden van die kennis. Via beroepsfederaties, sociaal secretariaten, hr-consultants enzovoort is daarvoor in België ook voldoende aanbod, zeggen de respondenten.Hannelore Van Meldert van Acerta: 'Hr-afdelingen zijn gewapend met hr-medewerkers met kennis ter zake. Dat is voldoende om het dagelijkse werk uit te voeren. Maar bij human resources moet ook de capaciteit aanwezig zijn om veranderingen te capteren en te implementeren. 52 procent is er zeker van dat de hr-afdeling de nodige capaciteit heeft om veranderingen te implementeren, een kleine helft is daar toch niet helemaal gerust in.'40 procent van de ondervraagde bedrijven twijfelt of de hr-afdeling klaar is voor de toekomst. Nochtans worden de systemen en de tools die vandaag door de hr-administratie worden gebruikt geregeld geback-upt en zijn ze in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Hannelore Van Meldert: 'In België wordt op dat laatste nauw toegezien. De payroll bijvoorbeeld zit meestal bij een van de erkende sociaal secretariaten. Voor de werking vandaag zijn de hr-systemen en -tools wel goed. Maar dat is niet voldoende. Een bedrijf moet zich ook voor de uitdagingen van de toekomst wapenen. Levenslang leren, de arbeidskrapte, werkbaar en wendbaar werk, opleidingen, ... Het zijn actuele uitdagingen die allemaal een langetermijnvisie vragen én die allemaal aan de hr-afdeling gelieerd zijn.' Blijkbaar focust hr te veel op de dagelijkse zaken en beseffen bedrijven dat ze met hun hr-beleid ook meer op langere termijn moeten denken.