Hoeveel verdient Carlos Brito? Dat is moeilijk te berekenen, want een groot deel is een variabele beloning. Als de onderneming goede prestaties neerzet en de beurskoers navenante hoogtes opzoekt, kan de CEO bijzonder veel geld verdienen. Een heel groot deel van de vergoeding bestaat uit aandelen(opties), die staan of vallen met de beurskoers.
...

Hoeveel verdient Carlos Brito? Dat is moeilijk te berekenen, want een groot deel is een variabele beloning. Als de onderneming goede prestaties neerzet en de beurskoers navenante hoogtes opzoekt, kan de CEO bijzonder veel geld verdienen. Een heel groot deel van de vergoeding bestaat uit aandelen(opties), die staan of vallen met de beurskoers.Er is één constante: het basisloon. Dat bedroeg vorig jaar 1,43 miljoen euro, iets minder dan in 2017 (toen 1,45 miljoen euro, en dat bedrag is ongewijzigd sinds 2014). In dollar uitgedrukt bleef het cijfer stabiel: 1,64 miljoen dollar. De wereldbrouwer rapporteert in Amerikaanse dollar.Een tweede deel is een jaarlijkse variabele bonus, op basis van prestaties die de CEO en zijn directiecomité moeten halen. 2018 was geen goed jaar, al doet de hogere koersreactie van vandaag als gevolg van de bekendmaking van de jaarcijfers anders vermoeden. Carlos Brito kreeg nog amper 0,73 miljoen euro. Vorig jaar was dat nog 5,1 miljoen euro. Ook voor de andere leden van het directiecomité was 2018 een mager beestje: zij kregen 4,2 miljoen euro, terwijl dat in 2018 (voor de prestaties in het boekjaar 2017) nog 19,2 miljoen euro was.Dat geld kan Brito niet zomaar mee naar huis nemen. Hij mag bijvoorbeeld 60 procent van die jaarbonus investeren in AB InBev-aandelen. Die mag hij kopen met een korting van een tiende. Als beloning voor die investering - hij mag de aandelen vijf jaar lang niet verkopen - krijgt de CEO er een smak gratis aandelen bovenop. Vorig jaar bijvoorbeeld kocht Brito met een deel van zijn bonus 27.342 AB InBev-aandelen en hij kreeg 115.553 gratis aandelen erbovenop. Dat maakt samen een bedrag van bijna 10 miljoen euro, op basis van de beurskoers van vandaag. Dat is fors meer dus dan de officieel gerapporteerde 5,1 miljoen euro.Een derde vergoedingselement is een langetermijnloon in de vorm van opties van de brouwer. De CEO kreeg vorig jaar 1,7 miljoen opties, die hij in aandelen kan omzetten. Maar Brito kreeg die opties half mei vorig jaar, tegen ruim 80 euro per optie. De beurskoers staat vandaag gevoelig lager. Bovendien kunnen de opties ten vroegste vanaf 2028 worden uitgeoefend. En dat op voorwaarde dat aan bepaalde criteria wordt voldaan, zoals de winstgevendheid van de onderneming verhogen.