De studiedienst van het VBO ging na hoeveel de ondernemingen bijdragen aan de schatkist en de sociale zekerheid, op basis van de netto toegevoegde waarde die zij creëren. De netto toegevoegde waarde is dat deel van de omzet dat overblijft na aftrek van aankoopkosten van goederen en diensten, en na het in mindering brengen van afschrijvingen. In 2012 creëerden de Belgische bedrijven 179 miljard euro netto toegevoegde waarde.

Van die 179 miljard blijkt 82,4 miljard naar de werknemers van de bedrijven te gaan voor hun geleverde arbeid. Dat is 45,9 procent van de netto toegevoegde waarde. 14,8 procent of 26,6 miljard komt de zogenaamde financiers ten goede. Het gaat om vergoedingen voor geïnvesteerd vermogen onder de vorm van kredieten, dividenden voor aandeelhouders,... Ook de toekomstige investeringen moeten hiermee worden gefinancierd. 70,3 miljard euro of 39,2 procent van de netto toegevoegde waarde komt bij de overheid terecht.

In discussies over de belastingdruk voor ondernemingen wordt vaak gefocust op de vennootschapsbelasting, maar dat is slechts een deel van wat de bedrijven aan de overheid betalen. In 2012 betaalden de bedrijven 11,7 miljard euro vennootschapsbelasting. De andere directe belastingen en heffingen (onroerende voorheffing, verkeersbelasting.,...) waren goed voor nog eens 5,1 miljard euro. Geert Vancronenburg, hoofdeconoom van het VBO, berekende de fiscale druk op de bedrijven en benadrukt dat "ook de lokale belastingen op bedrijven werden meegeteld."

Het grootste bedrag dat naar de staatskas vloeit, zijn de fiscale en parafiscale lasten op arbeid: 61,6 miljard euro. Met een impliciete belastindruk op arbeid van 42,8 procent is België Europees kampioen. In totaal komen we dus op 78,3 miljard euro belastingen die van de bedrijven naar de staat vloeien. Daar moeten wel 8 miljard subsidies aan bedrijven worden afgetrokken.

VBO
© VBO

Zo komen we uit op 70,3 miljard euro of 39,2 procent van de netto toegevoegde waarde die van de bedrijven naar de overheid vloeit. In 2011 bedroeg dat percentage nog 37 procent.

Geert Vancronenbrug: "We stellen vast dat de totale belastingdruk op Belgische ondernemingen hoog is in vergelijking met andere landen in de EU-15." Daaronder bevinden zich belangrijke handelspartners als Duitsland (31,7% van de netto toegevoegde waarde gaat naar de staat), Nederland (30,1%) en het Verenigd Koninkrijk (26,8%). Enkel in Frankrijk (41,3%) en Italië (40,4%) ligt de belastingdruk op gecreëerde netto toegevoegde waarde nog hoger.

De studiedienst van het VBO ging na hoeveel de ondernemingen bijdragen aan de schatkist en de sociale zekerheid, op basis van de netto toegevoegde waarde die zij creëren. De netto toegevoegde waarde is dat deel van de omzet dat overblijft na aftrek van aankoopkosten van goederen en diensten, en na het in mindering brengen van afschrijvingen. In 2012 creëerden de Belgische bedrijven 179 miljard euro netto toegevoegde waarde. Van die 179 miljard blijkt 82,4 miljard naar de werknemers van de bedrijven te gaan voor hun geleverde arbeid. Dat is 45,9 procent van de netto toegevoegde waarde. 14,8 procent of 26,6 miljard komt de zogenaamde financiers ten goede. Het gaat om vergoedingen voor geïnvesteerd vermogen onder de vorm van kredieten, dividenden voor aandeelhouders,... Ook de toekomstige investeringen moeten hiermee worden gefinancierd. 70,3 miljard euro of 39,2 procent van de netto toegevoegde waarde komt bij de overheid terecht. In discussies over de belastingdruk voor ondernemingen wordt vaak gefocust op de vennootschapsbelasting, maar dat is slechts een deel van wat de bedrijven aan de overheid betalen. In 2012 betaalden de bedrijven 11,7 miljard euro vennootschapsbelasting. De andere directe belastingen en heffingen (onroerende voorheffing, verkeersbelasting.,...) waren goed voor nog eens 5,1 miljard euro. Geert Vancronenburg, hoofdeconoom van het VBO, berekende de fiscale druk op de bedrijven en benadrukt dat "ook de lokale belastingen op bedrijven werden meegeteld."Het grootste bedrag dat naar de staatskas vloeit, zijn de fiscale en parafiscale lasten op arbeid: 61,6 miljard euro. Met een impliciete belastindruk op arbeid van 42,8 procent is België Europees kampioen. In totaal komen we dus op 78,3 miljard euro belastingen die van de bedrijven naar de staat vloeien. Daar moeten wel 8 miljard subsidies aan bedrijven worden afgetrokken. Zo komen we uit op 70,3 miljard euro of 39,2 procent van de netto toegevoegde waarde die van de bedrijven naar de overheid vloeit. In 2011 bedroeg dat percentage nog 37 procent.Geert Vancronenbrug: "We stellen vast dat de totale belastingdruk op Belgische ondernemingen hoog is in vergelijking met andere landen in de EU-15." Daaronder bevinden zich belangrijke handelspartners als Duitsland (31,7% van de netto toegevoegde waarde gaat naar de staat), Nederland (30,1%) en het Verenigd Koninkrijk (26,8%). Enkel in Frankrijk (41,3%) en Italië (40,4%) ligt de belastingdruk op gecreëerde netto toegevoegde waarde nog hoger.