Maandag milderden de raad van bestuur en het management van de VRT de gevolgen van het besparingsplan voor Radio 2. De openbare omroep moet jaarlijks nog altijd ongeveer 30 miljoen euro bezuinigen. Terecht, iedereen moet een inspanning doen in moeilijke tijden. Maar Radio 2 blijft 's ochtends wel aparte regionale programma's uitzenden met nieuws en reportages. Eerst had de VRT-directie voor...

Maandag milderden de raad van bestuur en het management van de VRT de gevolgen van het besparingsplan voor Radio 2. De openbare omroep moet jaarlijks nog altijd ongeveer 30 miljoen euro bezuinigen. Terecht, iedereen moet een inspanning doen in moeilijke tijden. Maar Radio 2 blijft 's ochtends wel aparte regionale programma's uitzenden met nieuws en reportages. Eerst had de VRT-directie voorgesteld die aparte regionale programmering te schrappen.Voor de sterk gepolitiseerde raad van bestuur was dat een heikele kwestie. De betrokken politieke partijen hadden zo de schuld gekregen voor het schrappen van populaire programma's. Laat ons hopen dat de VRT-directie blufte met het schrappen van de ochtendprogramma's, om toegevingen uit de brand te slepen. De taak van de openbare omroep is het medialandschap te versterken en niet het te verzwakken. Om zijn verantwoordelijkheid te nemen waar de markt faalt en waar de maatschappij baat bij heeft. Lokale journalistiek bevordert de sociale cohesie in een regio. Jammer genoeg kan niet alles door privé-initiatief worden gecoverd. De mogelijkheden tot schaalgrootte en inkomsten zijn te beperkt. Een Bruggeling heeft weinig interesse voor de gemeenteraad van Kortrijk, laat staan voor die van Hasselt. Daarom overleeft de lokale televisie enkel door overheidssteun en kan enkel een openbare radiozender zich goed uitgebouwde regioredacties veroorloven. Zo'n fijnmazige verslaggeving door de privésector is enkel leefbaar in de print, net doordat dat medium in een lokaal medialandschap zit met regionale televisie- en radioverslaggeving. De drie versterken elkaar en zijn onderling niet inwisselbaar. Als de directie van de openbare omroep echt van plan was zo hard in te grijpen bij Radio 2, zou dat een veel groter drama zijn dan de weggevallen programma's op zich. Dan had de VRT een directie die zijn rol in het Vlaamse medialandschap niet begrijpt.