België kent een tachtigtal extralegale voordelen, gaande van een bedrijfswagen over een groepsverzekering tot een abonnement voor het openbaar vervoer. Gemiddeld biedt een bedrijf aan zijn werknemers er liefst 31 aan.
...

België kent een tachtigtal extralegale voordelen, gaande van een bedrijfswagen over een groepsverzekering tot een abonnement voor het openbaar vervoer. Gemiddeld biedt een bedrijf aan zijn werknemers er liefst 31 aan. Werknemers houden van extralegale voordelen, omdat ze op die manier hun loonpakket kunnen samenstellen op basis van hun behoeften. Iemand die met kinderen buiten de stad woont, zal eerder kiezen voor een bedrijfswagen. Een busabonnement is dan weer interessant voor een alleenstaande stedeling. Ook de werkgevers zijn fans van extralegale voordelen, en dat heeft alles te maken met de nog altijd hoge loonkosten. Die kunnen voor een deel ontweken worden door voordelen toe te kennen die fiscaal en parafiscaal minder zwaar worden belast. Opvallend is dat extralegale voordelen populair blijven, hoewel de huidige en vorige regering werk hebben gemaakt van loonkostenverlagingen. Want een bonus van 1000 euro bruto cash uitbetalen, kost de werkgever nog altijd 1500 euro, terwijl de werknemer amper 400 euro echt krijgt.Maar ook bij het toekennen van een variabel loon en bonussen gaan werkgevers op zoek naar de (para)fiscaal meest voordelige formule. Voor collectieve verloning is de resultaatgebonden bonus - de zogenoemde loonbonus - zeer populair, omdat er minder sociale lasten op worden betaald. Dat Maar ook voor individuele bonussen shoppen de werkgevers in het ruime aanbod. Het beste voorbeeld is het uitbetalen van een bonus via warrants of een optieplan. Die zijn vrijgesteld van RSZ-bijdragen en een werknemer kan dat aandelenpakket snel te gelde maken. Zulke op het eerste gezicht vreemde beloningsconstructies bewijzen dat het Belgische loonkostenprobleem verre van opgelost is.