Zo kunt u ontsnappen aan de roerende voorheffing

© Getty Images/iStockphoto
Ilse De Witte Redacteur bij Trends

Begin volgend jaar stijgt de roerende voorheffing weer eens. Tak23-producten ontsnappen aan die belasting. Is het voordeliger een tak23-levensverzekering gekoppeld aan een beleggingsfonds te kopen dan het beleggingsfonds zelf?

Lees morgen het volledige verhaal hoe de superrijken aan de belastingen ontsnappen

De federale regering heeft beslist dat de roerende voorheffing volgend jaar wordt verhoogd van 27 naar 30 procent. Dat is de vierde stijging sinds 2011. De belegger die binnen enkele maanden deelbewijzen van zijn obligatiefonds verkoopt, moet dubbel zoveel meerwaardebelasting betalen als in 2011 en dubbel zoveel belasting op de intresten die het fonds uitkeert. Wie vijf jaar geleden in een obligatiefonds is gestapt, had het zich wellicht anders voorgesteld. De meerwaardebelasting op obligatiefondsen bestaat nog maar sinds 1 januari 2008.

En dat is nog niet alles. De meeste beleggers kiezen voor een kapitalisatiefonds, dat de coupons van de obligaties niet uitkeert maar herinvesteert. Vijf jaar geleden betaalden ze bij de uitstap uit zo’n fonds 0,5 procent taks op beursverrichtingen (TOB), kortweg de beursbelasting. Na talloze verhogingen is dat tarief gestegen tot 1,32 procent. De regering-Michel verhoogt de heffing deze keer niet, maar ze verdubbelt vanaf volgend jaar wel de plafonds. Voor kapitalisatiefondsen was het plafond voor de beursbelasting tot nu 2000 euro per transactie. Dat wordt dus 4000 euro.

Meerwaarde- en beursbelasting

De beursbelasting wordt berekend op wat overblijft na aftrek van de meerwaardebelasting. Als die belasting stijgt, blijft er minder over en betaalt u iets minder beursbelasting. Stel dat u 20.000 euro in een fonds hebt geïnvesteerd. Uw deelbewijzen zijn 10 procent in waarde gestegen en u wilt ze verkopen. De fiscus roomt dan vandaag 27 procent, of 540 euro af van uw meerwaarde van 2000 euro. Daarnaast betaalt u op de verkoop nog eens 1,32 procent beursbelasting, of 283,3 euro. Met een roerende voorheffing van 30 procent betaalt u 600 euro meer aan meerwaardebelasting, of 60 euro meer, en 282,5 euro aan beurstaksen, ofwel net geen euro minder. Netto betaalt u ongeveer 59 euro meer belastingen.Als u toch van plan bent uw beleggingsfonds te verkopen, doet u dat dus beter nu dan binnen enkele maanden.

Door de verdubbeling van de plafonds kan het wel zijn dat u meer meerwaardebelasting én meer beurstaks betaalt. Stel dat u 200.000 euro in een fonds hebt geïnvesteerd en u hebt 10 procent meerwaarde geboekt. Bij een verkoop van uw deelbewijzen na 1 januari betaalt u 6000 euro aan roerende voorheffing op de meerwaarde (in plaats van 5400 euro nu), en 2833 euro aan beursbelasting (in plaats van 2000 euro nu). U moet in totaal 1433 euro meer belasting betalen bij een verkoop na 1 januari.

Fiscaal vriendelijk

De fiscale maatregelen van de voorbije tien jaar hebben de wereld van beleggers in obligatiefondsen op hun kop gezet. Maar ook de eigenaars van gemengde fondsen en aandelenfondsen kregen heel wat belastingverhogingen te verduren. Daardoor oogt het fiscaalvriendelijke profiel van de tak23-levensverzekering almaar aantrekkelijker. Wel is de premiebelasting op die producten vrijwel verdubbeld in 2013, van 1,1 naar 2 procent, maar toch is die heffing stabieler dan die op fondsen. De premiebelasting is de belasting die u afdraagt op elke storting. Hoe langer de looptijd van uw belegging, hoe minder die weegt op uw uiteindelijke rendement.

We maakten een theoretische berekening om te vergelijken of u beter af bent met een fonds of met een tak23-levensverzekering waarvan de prestaties gekoppeld zijn aan datzelfde fonds. We namen willekeurig een obligatie- en een aandelenfonds uit dezelfde stal: Triodos Sustainable Bond Fund en Triodos Sustainable Equities Fund, die worden beheerd door Delta Lloyd Asset Management. De verzekeraar van die groep biedt die fondsen ook aan, verpakt als tak23-levensverzekering: Delta Lloyd Life Triodos Sustainable Bond Fund en Delta Lloyd Life Triodos Sustainable Equities Fund.

Obligatiefonds

Triodos Sustainable Bond Fund haalde de voorbije vijf jaar een gemiddeld jaarlijks rendement van 3,82 procent. Voor Delta Lloyd Life Triodos Sustainable Bond Fund was dat volgens de dataleverancier Morningstar 2,75 procent. Op de rendementen van het verzekeringsproduct zit twee dagen vertraging, maar uiteindelijk maakt dat slechts een verschil in de cijfers na de komma. U mag ervan uitgaan dat de beheerskosten van een tak23-verzekering rond 1 procent bedragen, wat het verschil van ongeveer 1 procentpunt in het gemiddelde jaarlijkse rendement verklaart.

Rendementen uit het verleden zijn nooit een garantie voor de toekomst, maar we gaan er gemakshalve van uit dat de fondsen hun prestatie van de voorbije vijf jaar herhalen in de periode 2016-2020. We rekenen voor de fondsen 1 procent instapkosten aan, omdat Triodos Bank zelf 1 procent aanrekent. Maar het zou best kunnen dat u erin kunt beleggen tegen 0 procent instapkosten. Het aandelenfonds vonden we tegen 0 procent instapkosten bij de lagekostenspeler MeDirect, het obligatiefonds niet. In de fondsenfiche staat 5 procent als maximale instapkosten vermeld.

De instapkosten voor tak23-levensverzekeringen bedragen maximaal 4,5 procent, waarvan 0,5 procent voor de verzekeringsmaatschappij en 4 procent commissieloon voor de makelaar, waarover u kunt onderhandelen. We gaan in ons voorbeeld uit van 1 procent instapkosten, omdat we vooral het effect van de verschillende fiscale behandeling van fondsen en tak23-fondsen willen vergelijken.

Uit de berekening blijkt dat u met het gewone obligatiefonds 71 euro meer overhoudt dan met het tak23-fonds. Als u het fonds nog vijf jaar langer zou bijhouden, bent u nog altijd beter af (153 euro voordeel). Het voordeel van de vrijstelling van roerende voorheffing op de coupons en de meerwaarde van obligaties speelt minder in tijden van historisch lage rentevoeten.

Als het rendement van het fonds de komende vijf jaar dubbel zo hoog zou liggen als de voorbije vijf jaar (7,7% voor het fonds, 6,6% voor de levensverzekering), houdt u met het verzekeringscontract wel 965 euro meer over dan met het onderliggende beleggingsfonds. En dat is vast en zeker wél de moeite.

Aandelenfonds

Ook met het gewone aandelenfonds houdt u 949 euro meer over dan met het tak23-fonds. Omdat er geen meerwaardebelasting is en u met de tak23 enkel de beursbelasting kunt vermijden, bent u ook op lange termijn niet beter af met een tak23-levensverzekering die is gekoppeld aan hetzelfde fonds. Mocht er toch een meerwaardebelasting van 30 procent komen, dan houdt u bij een verkoop van het aandelenfonds na vijf jaar, na aftrek van alle belastingen, 14.244 euro over, of 968 euro minder dan met een tak23-levensverzekering. Maar zover is het voorlopig nog niet. De meerwaarde van aandelen en aandelenfondsen is tot nader order belastingvrij.

Zo kunt u ontsnappen aan de roerende voorheffing
© MoneyTalk

Partner Content