Weinig hoop op economische verbetering in Verenigd Koninkrijk

In het Verenigd Koninkrijk was de daling van het bbp tijdens het vierde kwartaal van 2011 groter dan aanvankelijk geraamd werd (namelijk -0,3% op kwartaalbasis in plaats van -0,2%).

Tijdens het eerste kwartaal van 2012 boekte het Verenigd Koninkrijk opnieuw een negatieve economische groei (volgens een eerste schatting -0,2% op kwartaalbasis) en het ontsnapte volgens Belfius Bank dus niet aan een nieuwe recessie.

De kans is groot dat de Britse economie zich tijdens het tweede kwartaal niet herpakt. Zo zakte de economische sentimentindicator, die het vertrouwen van de consumenten en de ondernemers combineert en een goede graadmeter is van de evolutie van het bbp, fors in maart en hij bereikte het laagste peil sinds december 2011.

Werkloosheid stijgt maand na maand

De indicator van het consumentenvertrouwen daalde in maart opnieuw, nadat hij in januari en februari duidelijk gestegen was.

Dat hoeft niet te verbazen, aangezien de werkloosheid maand na maand stijgt. In maart steeg het aantal uitkeringsgerechtigde werklozen voor de zeventiende maand op rij. Er zaten toen 9,9% meer mensen zonder job dan in maart 2011. De werkloosheidsgraad blijft met 8,3% hardnekkig.

Naast de toenemende werkloosheid, hollen de zware sanering van de overheidsfinanciën (met hogere belastingen en lagere sociale uitkeringen) en de hoge inflatie (die de loonsverhogingen overtreft) de koopkracht van de consumenten uit.

En dat blijft niet zonder gevolgen voor de uitgaven van de consumenten. Zo vertraagde de groei (op kwartaalbasis) van de detailhandelsverkopen tijdens het eerste kwartaal tot 0,8%.

In het vierde kwartaal van 2011 bedroeg de toename van de detailhandelsverkopen nog 1,1%. Tijdens de eerste drie maanden van dit jaar werden er amper 0,9% meer auto’s verkocht dan een jaar geleden.

Het vertrouwen van de ondernemers in de industrie en in de detailhandel incasseerde in maart rake klappen, die niet gecompenseerd konden worden door de lichte verbetering van het vertrouwen in de bouw- en de dienstensector.

De industriële ondernemers werden pessimistischer omdat hun totale industriële orders en hun exportorders er in maart duidelijk op achteruitgingen in vergelijking met februari.

De voorbije maanden heeft de export aan vaart verloren. Tussen december en februari nam de Britse uitvoer (in lopende prijzen) maar met 0,4% toe tegenover de vorige drie maanden.

De laagconjunctuur in de eurozone, de belangrijkste Britse handelspartner, zal in de komende maanden een zware hinderpaal voor de Britse exporteurs blijven vormen.

Bovendien kende de productie van de verwerkende nijverheid in februari een zware inzinking (-1,0% op maandbasis en -1,4% op jaarbasis), wat voor een deel te wijten is aan het barre winterweer in die maand.

De koudegolf stimuleerde de energieproductie, waardoor de totale industriële productie in februari met 0,4% steeg ten opzichte van januari.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content