WDP verhoogt kapitaal met maximaal 80 miljoen euro

Zoals in het verleden reeds aangegeven werkt WDP aan een plan om haar verdere groei te ondersteunen en tevens de schuldgraad te verlagen.

In dat kader kondigde WDP vandaag een intentie tot kapitaalverhoging aan ten belope van maximum 80 miljoen euro.

De verrichting betreft een openbare aanbieding van nieuwe aandelen met voorkeurrecht voor de bestaande aandeelhouders.

Deze openbare aanbieding zal in principe lopen van 11 tot en met 25 juni 2009.

De netto-opbrengst van deze verrichting zal voor ongeveer de helft aangewend worden ter financiering van nieuwe projecten. Het saldo zal worden gebruikt ter vermindering van de korte termijnschuldpositie.

WDP wenst over deze nieuwe middelen te beschikken om op een actieve manier te kunnen inspelen op de opportuniteiten die zich aanbieden in de huidige markten.

Deze nieuwe projecten zullen bestaan uit voorverhuurde eigen ontwikkelingen, of acquisities, van één of meer sites van hoge kwaliteit in België, Frankrijk, Nederland of Roemenië.

Pro forma zou, indien de uitgifte volledig wordt onderschreven en de totale opbrengst van de uitgifte zou worden aangewend tot terugbetaling van schulden, de voorgenomen kapitaalverhoging leiden tot een daling van de schuldgraad van 62,6% (31 maart 2009) tot 53,3%.

Indien de lopende projecten in uitvoering en mogelijke nieuwe investeringsprojecten in rekening worden genomen, zou de schuldgraad opnieuw stijgen tot 57,3%1.

Deze laatste schuldgraad houdt in dat WDP over een buffer van 110 miljoen2 euro beschikt om verdere negatieve variaties in de waarde van de vastgoedportefeuille op te vangen vooraleer de wettelijk toegelaten schuldgraad van 65% bereikt wordt.

WDP verwacht dat de kapitaalverhoging niet zal leiden tot een verwatering van het dividend per aandeel en handhaaft haar verwachting om het dividend per aandeel voor 2009 op het niveau van 2008 te kunnen behouden, zijnde 2,94 euro bruto per aandeel, of 2,5 euro netto. Tevens verwacht WDP eveneens het dividend voor 2010 op ditzelfde niveau te kunnen behouden.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content