Waarom registreren bij het Garantiefonds als Optima over voldoende geld beschikt?

© belga

Volgens minister van Financiën Van Overtveldt beschikt Optima over voldoende middelen om aan de depositogarantie van 100.000 euro te voldoen. Als dat werkelijk zo is, waarom moet je je dan registreren bij het Garantiefonds?

Minister van Financiën Van Overtveldt heeft herhaaldelijk verklaard dat Optima over voldoende middelen beschikt om aan de depositogarantie van 100.000 euro te voldoen. Heeft Optima eigenlijk wel voldoende geld in kas, en zo ja, waarom moet je je dan eigenlijk registreren bij het Garantiefonds? Bankenspecialist Patrick Claerhout geeft de antwoorden.

Minister Van Overtveldt heeft benadrukt dat Optima over voldoende geld beschikt om zelf de deposito’s tot 100.000 euro terug te betalen. Waarom moet je je dan eigenlijk registreren bij het Garantiefonds?

Patrick Claerhout: “Dat is een formele procedure die de Nationale Bank moet volgen. Als de toezichthouder vaststelt dat een bank niet in staat is om de deposito’s van de klanten volledig terug te betalen, moet ze dat melden aan het garantiefonds, dat dan automatisch geactiveerd wordt. Dit fonds dekt de deposito’s tot 100.000 euro. Bij Optima zijn de deposito’s tot 100.000 euro goed voor 60 miljoen euro op een totaal van 90 miljoen euro aan deposito’s.”

Zal Optima zijn depositohouders kunnen terugbetalen?

Patrick Claerhout:“In principe wel. Tegenover de 90 miljoen euro deposito’s staan 70 miljoen euro aan liquiditeiten (cash en OLO’s). Daarnaast heeft de bank voor 20 miljoen euro kredieten en vorderingen uitstaan. Als deze kredietportefeuille snel tegen een goede prijs kan verkocht worden, kan Optima het liquiditeitstekort zelf bijpassen. Daarnaast heeft hoofdaandeelhouder Jeroen Piqueur zich voor 20 miljoen euro borg gesteld voor de bank. Het ziet er dus naar uit dat er voldoende middelen en waarborgen binnen Optima aanwezig zijn om de depositohouders te vergoeden.”

Wat gebeurt er als Optima uiteindelijk toch niet over voldoende geld zou beschikken? Wordt dan eerst een beroep gedaan op (een deel van) het vermogen van hoofdaandeelhouder Piqueur vooraleer het garantiefonds in werking treedt?

Patrick Claerhout: “De toezichthouder zal er alles aan doen om eventuele tekorten bij Optima af te wentelen op hoofdaandeelhouder Jeroen Piqueur, die zich borg gesteld heeft. In dat kader past de beslissing van de Gentse rechtbank om twee voorlopige bewindvoerders aan te duiden, die moeten toezien op het persoonlijk vermogen van Piqueur. In de praktijk moeten zij verhinderen dat Piqueur delen van zijn patrimonium zou versluizen.” (BO)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content