Waarom beleggers maar beter rekening houden met de klimaatverandering

© iStock
Danny Reweghs
Danny Reweghs Directeur strategie Trends Beleggen

Beleggingen die op de een of andere manier te maken hebben met de klimaatverandering zouden de volgende jaren weleens dé trend kunnen worden.

De opwarming van de aarde is voor veel bedrijfstakken een belangrijk thema. Olie- en gasbedrijven, elektriciteitsproducenten en de chemische sector zijn sterk betrokken partijen. Ook de autobouwers staan in het oog van de storm. Zij worden verplicht voertuigen te ontwikkelen die minder vervuilen.

Maar verwacht wordt dat overheden over heel de wereld ook andere sectoren zullen viseren en die dwingen om minder fossiele brandstoffen te gebruiken. Beleggers houden daar het beste rekening mee. Investeringen in propere technologie kosten veel geld, maar scheppen wellicht ook veel nieuwe kansen. De wereldbevolking zal de komende jaren drastisch toenemen. De economie zal op volle toeren moeten draaien, wat de vraag naar energie, graan, water en grondstoffen fors zal doen toenemen.

De druk op het milieu zal daardoor ongetwijfeld stijgen. De afvalberg zal immense proporties aannemen. Productieprocessen moeten worden aangepast om energie en grondstoffen efficiënter te gebruiken. Bedrijven die zich daar al ten volle bewust van zijn en die de transitie inzetten om meer te produceren met minder en schonere energie, zijn de winnaars van morgen. Maar de overgang naar een duurzame productie met weinig of geen afval, waar zo veel mogelijk gerecycleerd wordt, vergt tijd en grote investeringen. Die zullen ongetwijfeld de winst drukken, althans in eerste instantie. Het imago van elk bedrijf zal worden getoetst aan zijn milieubewustzijn.

Groene obligaties ING

De Nederlandse bank-verzekeraar ING Groep speelt in op die trend. De instelling heeft twee nieuwe obligaties uitgegeven, een in euro en een in dollar. De opbrengsten worden gebruikt voor het verstrekken van kredieten voor duurzame doeleinden (hernieuwbare energie en duurzaam bouwen). De groene obligatie in euro met een coupon van 2,50 procent heeft een looptijd tot 2030 en is verkrijgbaar in coupures van 100.000 euro. De green bond in dollar vervalt over zeven jaar en heeft een coupon van 4,625 procent. De coupures kosten 200.000 dollar. Standard & Poor’s kent ze de rating A- toe, wat wijst op een goede kwaliteit. Beleggers die hun spaargeld willen inzetten in de strijd tegen de opwarming van de aarde, vinden hier twee mogelijkheden. De looptijd van twaalf jaar voor de euro-obligaties is wel wat aan de lange kant.

Groene obligaties verschillen niet van gewone obligaties, alleen wordt het opgehaalde geld gebruikt voor de financiering van milieuvriendelijke energievormen en van andere duurzame projecten. Die kunnen te maken hebben met duurzaam bouwen, elektrische voertuigen en andere milieuvriendelijke investeringen. Een onafhankelijk controleorganisme voor het vaststellen van het ecologische karakter van zulke emissies kan controleren of de obligaties beantwoorden aan strenge eisen. Het Climate Bonds Initiative is zo’n controleorganisme.

Groene overheidsleningen

De Belgische overheid heeft vorig jaar ook al ingespeeld op de hype van de duurzame beleggingen. De groene lening die ze heeft uitgegeven, loopt tot 2033 en heeft een vaste coupon van 1,25 procent. Het opgehaalde kapitaal moet dienen “om de ontwikkeling van de Belgische groene financiën en het engagement van het Koninkrijk voor de beperking van de klimaatverandering en bescherming van het milieu te versterken”. België is daarmee het derde Europese land en het tweede in de eurozone dat een groene obligatie op de markt brengt. Met de opbrengst worden vijf sectoren gefinancierd: schoon vervoer (85%), levende rijkdommen en landgebruik (8%), hernieuwbare energie (3%), circulaire economie (2%) en energie-efficiëntie (2%).

De Nederlandse overheid springt mee op de trein. Binnenkort komen nieuwe leningen op de markt voor investeringen in spoorwegen, energiebesparing en wind- en zonnestroom. Minister van Financiën Wopke Hoekstra heeft dat bekendgemaakt. Er worden nog heel wat obligaties verwacht voor de financiering van duurzame investeringen. Digital Realty Trust, een van de grootste aanbieders in de wereld van dataopslag, komt met een obligatie die voldoet aan de voorwaarden van de groene obligaties.

Eurofima is een Europese onderneming voor de financiering van spoorwegen, een supranationale organisatie die is gevestigd in Bazel. De organisatie zet volop in op milieuvriendelijke spoorwegen en spoormateriaal en wil die laten financieren door green bonds. Zelfs La Poste, de Franse leverancier van postdiensten, overweegt een obligatie uit te brengen die voldoet aan de voorwaarden gesteld aan groene leningen.

Hernieuwbare energie in India

Greenko Dutch, de eerste producent van hernieuwbare energie in India, heeft twee interessante leningen lopen die in aanmerking komen als duurzame belegging. Jammer genoeg zijn ze slechts te koop in coupures van 200.000 dollar. Ze lopen tot 2022 en 2024. De eerste heeft een coupon van 4,875 procent en levert een rendement van ongeveer 4,45 procent. De coupon van de tweede lening bedraagt 5,25 procent en brengt net geen 5 procent bruto op, aangezien de stukken te koop zijn tegen 101,40 procent van de nominale waarde. De rating BB- wijst wel op enig risico.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content