Vooruitblik beursweek: vijf signalen om de bodem te herkennen

© Getty
Jef Poortmans
Jef Poortmans redacteur bij Trends

Met de opeenstapeling van slechte beursprestaties zouden beleggers durven te vergeten dat ook berenmarkten niet blijven duren. Hoe herkent u de signalen van een keerpunt?

Jef Poortmans

Met de malaise op de financiële markten zullen beleggers er momenteel geen oor naar hebben of de wenkbrauwen fronsen, maar het wordt stilaan tijd om te beginnen speuren naar nieuwe kansen op de beurs. Zoals Daniel Crosby vorig jaar zei in een interview met Trends: de meest waarachtige woorden in de investeringswereld zijn ‘This too shall pass‘. Gemiddeld duurt een berenmarkt net geen jaar. De huidige is al negen maanden bezig, dus binnen afzienbare tijd zal ook deze wellicht voorbij zijn.

Zo denken de strategen van Bank of America er ook over. Zij hebben een lijst gemaakt van de aanzetten of signalen die het einde van de berenmarkt van Amerikaanse aandelen kunnen inluiden. Een lijst voor bodemvissers op de beurs dus.

Vijf tekens

Een eerste signaal is dat de kerninflatie richting de langetermijndoelstelling van de Fed van 2 procent evolueert. Momenteel is de kerninflatie in de VS 5 tot 6 procent, dus daar zijn we nog lang niet. Maar een stelselmatige neerwaartse trend van de inflatiecijfers en een eventueel doorbreken van de magische grens van 3 procent kan een eerste aanzet zijn voor beursherstel. De inflatieverwachtingen voor binnen vijf jaar noteren alvast onder de 3 procent. Een bijkomende signaal zal zijn wanneer de Fed opnieuw over economische groei zal praten en haar monomane focus op inflatie stilaan loslaat. Wanneer Powell opnieuw inflation en growth in dezelfde zin gebruikt, is dat teken dat het tij aan het keren is.

Een tweede aspect om in de gaten te houden, is de afkoeling van de Amerikaanse arbeidsmarkt. Die is nog heel krap, met een werkloosheid van slechts 3,7 procent, 2 vacatures voor elke werkzoekende en loonstijgingen van gemiddeld 5 procent. Maar de Bank of America-analisten verwachten de eerste tekenen van verzwakking, met wervingsstoppen bij bedrijven en toenemende werkloosheid. De daaropvolgende piek in de werkloosheid en nieuwe aanwervingen bij bedrijven zijn tekenen van vernieuwd ondernemersoptimisme en een opwaartse beurscyclus.

Voorts zal een stabilisering van de neerwaartse analistenverwachtingen de kentering inluiden. Tot hiertoe blijven de bedrijfswinsten positief verrassen, maar analisten zien de komende kwartalen somber in en stellen hun verwachtingen serieus neerwaarts bij. Daarmee zit het analistensentiment op het laagste peil sinds corona. De beurzen zijn tot hiertoe vooral gedaald op krimpende waarderingen. Lagere winsten zijn er nog maar heel beperkt in verrekend. Een vertraging en uitbodeming in de neerwaartse analistenverwachtingen is iets voor de komende kwartalen, waarna het optimisme weer de beursteugels kan overnemen.

Een vierde trigger is een verzwakking van koning dollar. Die staat momenteel extreem hoog tegenover andere munten. Dat heeft te maken met de hogere Amerikaanse rentes en de toenemende risicoaversie op de financiële markten, waardoor iedereen in Amerikaans staatspapier vlucht. De piek in de rentecyclus van de Fed zal meteen ook de piek van de dollarsterkte inluiden en de risicoappetijt op financiële markten aanwakkeren. Daar zullen aandelenkoersen opnieuw de wind mee onder de vleugels krijgen.

Een laatste signaal om in de gaten te houden is de zogenaamde VIX, de volatiliteitsindex oftewel angstbarometer van de beurs. In voorgaande beurscrises piekte de VIX altijd boven de 40, voordat de markten uitbodemden en weer duurzaam herstelden. In het afgelopen jaar is die een paar keer boven de 35 geweest maar nooit hoger. De volatiliteit moet nog een keer pieken vooraleer we rustiger en opwaarts beursvaarwater tegemoet gaan, aldus de Amerikaanse strategen.

Volgens hen zullen die signalen de komende maanden stelselmatig materialiseren en is de tijd rijp om zachtjesaan cash aan het werk te zetten en aandelenposities op te bouwen.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content