Bescherming wordt gehalveerd

De bescherming van de voorbeeldportefeuille lijkt voor de tweede helft van dit jaar minder aan de orde te zijn. Vandaar de beslissing om die bescherming af te bouwen.

Het was een goede zaak om de aandelenportefeuille te beschermen tijdens de eerste jaarhelft. Dat lijkt voor het tweede semester minder aan de orde te zijn. Zowat anderhalf jaar hebben de Amerikaanse indexen ter plaatse getrappeld, met begin dit jaar zelfs een serieuze terugval. Toen kwam zelfs de haussemarkt sinds maart 2009 zwaar onder druk. Een gevolg van de combinatie van de start van een opwaartse rentecyclus en mindere bedrijfsresultaten. Zoals we in de vorige strategiepagina (IB28A) al hebben geschreven, wordt voor het tweede kwartaal een herstel van de bedrijfsresultaten verwacht. Door de brexit verwachten economen en strategen geen of hooguit nog één renteverhoging dit jaar. Die twee elementen hebben Wall Street toegelaten om eerder deze week een nieuw historisch record voor de S&P500-index te laten optekenen. Ook op de Europese beurzen gaven blijk van kooplust. De bodemniveaus van februari hielden al bij al gemakkelijk stand, ondanks de jobstijding van de brexit.

Vandaar de beslissing om de bescherming van de voorbeeldportefeuille af te bouwen. Gezien het acute probleem van de Italiaanse banksector bouwen we de positie in de inverse tracker Lyxor Eurostoxx50 nog slechts beperkt af. De positie in de Amerikaanse tracker Proshares Short qqq geven we echter volledig op, omdat de kans groot is dat de stierenmarkt sinds 2009, ondanks de al meer dan gemiddelde lengte (88 maanden), op Wall Street ook de komende maanden nog zal voortduren. Symbolisch voeren we voor beide trackers die inspelen op dalende beurzen dan ook een ratingverlaging door (rating 2B).

We herbekijken de toestand na het zomerreces, maar bijvoorbeeld een aanvaardbare oplossing voor de Italiaanse banken kan ons doen beslissen om de bescherming volledig af te bouwen. Dat biedt dan ruimte om onze aandelenposities weer uit te bouwen. Te beginnen met een aankooplimiet voor Bolloré (zie ook p. 7) en een aanpassing voor andere, eerder ingelegde aankooplimieten.

Partner Content