Voldoende uitdagingen voor de nieuwe Franse president

De nieuwe Franse president en zijn regering die na de parlementsverkiezingen in juni (tweede ronde op 17 juni) zal worden gevormd, krijgen af te rekenen met uitdagingen op lange en korte termijn.

Op korte termijn wordt het volgens Eric Chaney en Manolis Davradakis van AXA Investment Managers zaak om de eurocrisis onder controle te krijgen.

Die zal naar verwachting weer worden aangezwengeld door de uitslag van de Griekse parlementsverkiezingen. Op lange termijn wordt competitiviteit in de ruime betekenis van het woord de grote uitdaging.

Ondertussen zullen deze twee hete hangijzers bepalen hoe de markten en de andere landen zullen reageren op Frankrijks verwachte aanpak van het begrotingstekort.

Wat wanneer het stof van de verkiezingen is gaan liggen?

Zodra het stof van de verkiezingen gaan liggen is, zullen de markten naar wij verwachten achtereenvolgens op twee punten focussen. In de eerste plaats zal hun aandacht uitgaan naar het – eventuele – nieuwe politieke evenwicht in de eurozone en de gevolgen hiervan voor het Verdrag inzake Stabiliteit, Coördinatie en Bestuur in de Economische en Monetaire Unie, waarvan het ‘begrotingspact’ de hoeksteen is.

De onmiddellijke toekomst van de euro staat daarbij op het spel, waardoor de spanningen op de soevereine obligatiemarkten en de CDS-markten weer kunnen oplaaien.

In tweede instantie kijken de markten uit naar de invulling van het nieuwe Franse begrotingsbeleid, zoals dit uit het begrotingsontwerp voor 2013 naar voren kwam.

De betaalbaarheid van de Franse overheidsfinanciën (en dus het behoud van de Franse kredietkwaliteit), evenals het overleven van de euro op lange termijn, staan in die optiek op het spel.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content