Vincent Juvyns (JPMorgan) blikt vooruit: ‘Winsten groeien met dubbele cijfers’

© Sean_Kuma (iStock)
Guy Legrand Freelance journalist

Wereldwijd zullen de de winsten dit jaar stijgen met 10 à 15 procent, voorspelt Vincent Juvyns van JPMorgan. “Onze voorkeur gaat uit naar de Verenigde Staten, Japan, de opkomende landen en Europa, in die volgorde. Als de winstverwachtingen worden bevestigd, mogen we uitgaan van een beursstijging van 8 à 10 procent.”

De Amerikaanse vermogensbeheerder JPMorgan Asset Management beschikt over een indrukwekkend databestand met historische statistieken en verwachtingen. Aan de hand van die documentatie zet global market strategist Vincent Juvyns de hoge waardering van Wall Street en het niveau van de euro in het juiste perspectief.

In het verleden zeiden economen: als de ene groeilocomotief stilvalt, neemt de andere het over. Nu verloopt de wereldwijde groei synchroon. Wat als die groei stilvalt?

VINCENT JUVYNS: “We stellen een gelijklopende trend vast, maar dat wil niet zeggen dat alle landen zich in hetzelfde stadium van de economische cyclus bevinden. De Verenigde Staten, die ononderbroken groeien sinds 2009, zijn veel verder gevorderd in die cyclus dan Europa en de opkomende markten, die in 2012 en 2013 nog een terugval meemaakten. Als de Amerikaanse groei ernstig zou vertragen, is Europa niet in staat het roer over te nemen. Maar laten we China niet vergeten: dat land heeft de afgelopen jaren meer dan 30 procent van de wereldwijde groei gegenereerd.”

Heel wat beheerders geven een voorkeur aan Europese bedrijven, omdat die tegen nauwelijks 16 keer de winst noteren, tegenover 25 keer de winst voor Amerikaanse bedrijven.

JUVYNS: “Opgelet: je hebt het over de Shiller-koers-winstverhouding, die gebaseerd is op de gemiddelde winst over de afgelopen tien jaar, gecorrigeerd voor inflatie. Daar zitten de heel slechte jaren 2008 en 2009 tussen. Als je kijkt naar de koers-winstverhouding gebaseerd op de verwachte winst voor de komende twaalf maanden, noteren de Verenigde Staten tegen 16,6 en Europa tegen 14,9. Dat verschil is conform de historische gemiddelden en wordt gerechtvaardigd door meerdere factoren: de hogere marges van de Amerikaanse bedrijven en de meer liquide en minder volatiele markt.”

‘Een sterke munt kan een handicap zijn in een zwakke wereldeconomie, maar niet als de economie het goed doet’

Sommigen maken zich ook ongerust over de sterke euro.

JUVYNS: Langetermijnindicatoren zoals de koopkrachtpariteit geven de eenheidsmunt een waarde van 1,28 dollar. Een sterke munt kan een handicap zijn in een zwakke wereldeconomie, maar niet als de economie het goed doet. De sterke euro is dus geen probleem, temeer omdat de binnenlandse vraag de Europese dynamiek ondersteunt.

“De relatieve sterkte van de euro heeft de winstvooruitzichten van de Europese bedrijven wel een beetje afgeremd. We verwachten voor 2018 een winststijging van iets minder dan 10 procent, terwijl de consensus einde vorig jaar iets meer dan 10 procent was. Het cijfer blijft zeer sterk.”

Welke winstgroei verwacht u in de rest van de wereld in 2018?

JUVYNS: “Als we rekening houden met de fiscale hervormingen, verwachten we 20 procent winstgroei in de Verenigde Staten. Voor de rest van de wereld houden we het bij een cijfer in de buurt van 10 procent, in Japan en de opkomende landen 13 procent. Wereldwijd zal de winststijging uitkomen tussen 10 en 15 procent.

“Onze voorkeur gaat uit naar de Verenigde Staten, Japan, de opkomende landen en Europa, in die volgorde. Wij zijn ervan overtuigd dat de groei blijft versnellen in 2018 – ook in de Verenigde Staten, als gevolg van de fiscale hervormingen. Als de winstverwachtingen worden bevestigd, mogen we uitgaan van een beursstijging van 8 à 10 procent.”

Japan heeft onlangs spectaculair opnieuw aan populariteit gewonnen bij beleggers.

JUVYNS: “En terecht. De economische groei is er al sinds een heel aantal kwartalen positief, terwijl de dividenduitkeringen en de inkopen van eigen aandelen al vier jaar record na record doen sneuvelen. Het rendement op het eigen vermogen stijgt dus aanzienlijk.”

Is er een land dat eruit springt in het blok van de groeilanden?

‘De invloed van China op de rest van de wereld kun je moeilijk overschatten’

JUVYNS: “China staat op kop. Door de vervuiling heeft het land zijn productiecapaciteit sterk afgebouwd. Voor staal is vorig jaar het equivalent van de productie van ArcelorMittal verdwenen. Als gevolg van die maatregelen is de index van de productieprijzen in 2017 toegenomen met 5 à 6 procent, wat de inflatie in het Westen mee heeft ondersteund. De invloed van China op de rest van de wereld kun je moeilijk overschatten. Denk ook aan de enorme investeringen in opkomend Europa.”

Begin jaren 2000 presteerde de Chinese beurs zeer slecht, ondanks de economische groei van bijna 10 procent.

JUVYNS: “De beurs was in die tijd zeer slecht gereguleerd en overgeleverd aan de genade van speculanten. De overheid heeft de beurs verder ontwikkeld en die geopend voor meer stabiele – en ook buitenlandse – aandeelhouders. In mei werden de Chinese A-aandelen opgenomen in de MSCI-beursindexen, in eerste instantie weliswaar slechts voor 1 procent. Maar we kunnen ons indenken dat het land op een dag 40 procent van de opkomende MSCI-index zal vertegenwoordigen.”

Hoeveel gewicht moeten we geven aan de opkomende markten in onze portefeuille?

JUVYNS: “Ze vertegenwoordigen 12,5 procent van de MSCI World-index en 59,4 procent van het wereldwijde bbp. Europese beleggers investeren vaak minder dan 5 procent van hun middelen in opkomende landen. 10 à 15 procent lijkt mij een absoluut minimum.”

Maakt u zich ongerust over de stijging van de rente?

JUVYNS: “De rente zal ongetwijfeld nog sterker stijgen dan wat begin dit jaar werd verwacht: tegen eind 2018 gaan we naar 3,25 of 3,50 procent voor tienjarige Amerikaanse obligaties. In dat kielzog gaat de Europese rente mee hoger. In het verleden hebben we gezien dat er nauwelijks problemen zijn zolang de tweejarige rente onder 4 procent blijft. Daar zijn we nog ver vanaf.”

‘Als de rente stijgt, is het duidelijk dat de financiële sector daar het meest van profiteert’

Welke sectoren dragen uw voorkeur weg?

JUVYNS: “Als de rente stijgt, is het duidelijk dat de financiële sector daar het meest van profiteert. Een stijging van de kortetermijnrente met 1 procent levert banken zoals JPMorgan 2 miljard extra rente-inkomsten op – een stijging met bijna 10 procent. Daarbij komt dat de wanbetalingen van bedrijven en particulieren afnemen als de conjunctuur goed zit.

“Gezien de achterstand in Europa, ben ik meer overtuigd van het potentieel van de Europese banken. Ze hebben een tocht door de woestijn gemaakt, terwijl de Amerikaanse banken zich hebben hersteld. Maar de lichten staan nu op groen, zelfs in Italië. Als bewijs van zijn financiële sterkte trekt de sector opnieuw zijn dividenden op.”

Technologiewaarden lijken nog altijd een must.

JUVYNS: “De winstgroei van de technologiesector is 30 procent hoger als die van de markt. Ondanks de sterke stijging van de koersen is de sector dus niet duurder geworden, anders dan wat sommigen denken. Verder mogen we ook de Europese technologiewaarden niet vergeten, die relatief minder bekend zijn, maar ook minder duur. In Frankrijk zijn bepaalde fabrikanten van halfgeleiders bijvoorbeeld toeleveranciers van grote Amerikaanse groepen. Die Europese technologiewaarden pikken een graantje mee van het succes van internetreuzen zoals GAFA, Alibaba en Tencent, en profiteren van een korting die bijna uitsluitend gerechtvaardigd is door de minder grote markt. Ook in de opkomende landen en China maakt de technologiesector een interessante ontwikkeling door.”

In welke sectoren hebt u minder vertrouwen?

JUVYNS: “Wij blijven voorzichtig met de aandelen die kunnen lijden onder de stijging van de rente zoals vastgoedvennootschappen, telecom- en nutsbedrijven. We proberen de rentegevoeligheid van onze fondsen te beperken. Als gevolg daarvan hebben we in sommige van onze meest flexibele gemengde fondsen op dit moment helemaal geen obligaties meer.

Vincent Juvyns (JPMorgan) blikt vooruit: 'Winsten groeien met dubbele cijfers'

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content