Vermijd belastingen op papieren winst

© iStock

Door het Zomerakkoord zult u op de meerwaarde uit de verkoop van de meeste fondsen een roerende voorheffing van 30 procent moeten betalen. Daardoor wordt het nog belangrijker na te gaan of u een fonds hebt met of zonder een zogenoemde TIS-berekening, als u wilt vermijden te worden belast op papieren winst.

Op dit moment wordt bij de verkoop van een fonds enkel de meerwaarde belast als het fonds meer dan 25 procent in schuldvorderingen (obligaties en cash) belegt. Op die meerwaarde moet u 30 procent roerende voorheffing betalen, ook de Reynderstaks genoemd. Door het Zomerakkoord valt de drempel van 25 procent weg. De Reynderstaks zal dus van toepassing worden op de meeste fondsen.

De Reynderstaks van 30 procent is in principe niet van toepassing op de aandelen in de portefeuille. Maar in de praktijk is dat soms wel zo. Hoe komt dat en hoe kunt u dat vermijden?

TIS-methode

Als u een fonds hebt waar de meerwaarde wordt belast aan de hand van de TIS-methode (Taxable Income per Share), zoals bij zowat al de Belgische fondsen, wordt u altijd correct belast. De TIS geeft de precieze meerwaarde weer die de belegger heeft gerealiseerd op het cash- en obligatiegedeelte, zodat u niet wordt belast op de meerwaarde van de aandelen. Informeer bij uw bankier dus altijd naar de TIS.

Asset test

Bij buitenlandse fondsen is er vaak geen TIS, want dat is een typisch Belgisch fenomeen. Dan wordt vaak gewerkt met een zogenoemde asset test. Die test bepaalt het percentage obligaties. De Reynderstaks wordt dan geheven op de meerwaarde van het fonds maal het percentage obligaties.

Een voorbeeld. Stel dat u vorig jaar een gemengd fonds van 1000 euro kocht. De verhouding in het fonds is nu 50 procent aandelen en 50 procent obligaties. Stel dat uw fonds nu 1200 euro waard is. Het obligatiegedeelte heeft niets opgebracht en de volledige meerwaarde van 200 euro is toe te schrijven aan het aandelengedeelte. Bij de verkoop zult u toch belast worden op 100 euro meerwaarde omdat 50 procent van het fonds bestaat uit obligaties. U wordt dus belast op iets dat er eigenlijk niet was. Nu de rente heel laag staat en obligaties na kosten zo goed als niets meer opbrengen, wordt de kans almaar groter dat u in de praktijk bij verkoop zal worden belast op een meerwaarde die er niet is.

Het kan nog slechter

Wie een fonds heeft waarop de TIS-methode en de asset test niet worden toegepast, zal roerende voorheffing betalen op de volledige meerwaarde. Dat komt slechts bij een beperkt aantal fondsen voor, maar die zijn dus te vermijden.

Partner Content