Valse start bij de Amerikaanse obligatiekoersen, koersen terug in stijgende trend

De langetermijn-yields kenden een valse start in maart. De US yields sprongen omhoog halverwege de maand als gevolg van beter dan verwachte macro-economische cijfers en, nog belangrijker, de perceptie dat er eerder dan verwacht een einde zou komen aan de ultralage korte rente in de VS.

Maar de stijging van de obligatie-yields was volgens Franz Wenzel van AXA Investment Management een kort leven beschoren, in de kiem gesmoord door Fed-voorzitter Bernanke, die weinig twijfel liet bestaan over een eerder dan verwachte renteaanpassing door de Fed.

Aan deze zijde van de Atlantische Oceaan keerde iedereen terug in de realiteit door nieuwe zorgen over de overheidsfinanciën in de €-periferie, met Spanje als grootste zorgenkind.

Beleggers kijken uit naar hogere rendementen op Amerikaanse obligaties

Vanuit marktperspectief is er maar weinig twijfel dat beleggers een begin hebben gemaakt met heroverweging van hun positie met het oog op hogere US yields – een ontwikkeling die volgens Wenzel (ten minste deels) de schommelingen in de obligatiemarkt in de VS verklaart.

Volgens Wenzel zijn dergelijke bewegingen op de korte termijn nog steeds overdreven. Hoewel de Fed nog steeds aan ’twisting’ doet, denkt hij dat mogelijk het pad wordt geëffend voor een nieuwe vorm van ‘QE3’ in de tweede helft van 2012, teneinde een soepele overgang mogelijk te maken naar iets dat weer op normaal lijkt (zie pagina 9 voor een uitgebreide – Engelstalige – analyse). Ditmaal zal QE waarschijnlijk worden gesteriliseerd door en meer georiënteerd zijn op de aankoop van MBS dan US Treasuries, wat vervolgens zou leiden tot kleinere spreads tussen Treasury- en MBS-yields.

Afgezien van een nieuwe economische misser of, nog belangrijker, hernieuwde vrees voor systeemrisico in de eurozone, denkt Wenzel dat de yields een opwaartse aanpassing te zien zullen geven naarmate de groeivooruitzichten verbeteren en de monetaire verruiming afzwakt.

Dit betekent uiteraard dat de kansen op een behoorlijke performance van langlopende US treasuries afnemen. Maar zouden we moeten oproepen tot inachtneming van meer prudentie? Het antwoord van Wenzel is ‘nog niet’, aangezien volgens onze beste inschatting een terugkeer naar normaal niet eerder zal plaatsvinden dan later dit jaar of in de eerste helft van 2013.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content