Unilever geeft geen guidance voor 2009

Unilever publiceerde vandaag de hoogtepunten over het boekjaar 2008. Dit zijn de markanste feiten die het bedrijf bekendmaakte:

Hoofdpunten – Gehele jaar

• Sterke groei van 7,4% over een brede linie van de categorieën, in lijn met onze markten en gedreven door verhoogde prijzen, gecombineerd met een onderliggende verbetering van de brutowinstmarge.
• Meer concurrerende kostenbasis: besparing van € 1,1 miljard in de toeleveringsketen en door een efficiëntere organisatie.
• Toegenomen investeringen in onze merken.
• Grondstofkosten gestegen met € 2,7 miljard. Onze sterke merken maakten prijsverhogingen mogelijk, waardoor het merendeel van de kostenstijgingen kon worden gecompenseerd. Besparingen dekten het restant.
• Portfolio aangepast door desinvesteringen van onder meer de Noord-Amerikaanse wasmiddelenactiviteiten, Boursin, Lawry’s en Bertolli-olijfolie, en de aankoop van Inmarko-ijs.
• Winsten uit desinvesteringen van € 2 190 miljoen vóór belastingen en € 1 612 miljoen na belastingen. Winst per aandeel van € 1,79 inclusief een nettobijdrage van € 0,36 uit herstructureringen, desinvesteringen en overige
posten (RDI’s).
• Sterke balans. In 2008 is € 3,6 miljard teruggegeven aan aandeelhouders. Dividenden zullen worden verhoogd en er wordt voorgesteld vanaf 2010 over te gaan op kwartaaldividenden.

Hoofdpunten – Vierde kwartaal

• Groei van de onderliggende verkopen van 7,3%. Prijsverhogingen bereikten een top van meer dan 9% gedurende het kwartaal. In combinatie met stagnerende economieën en verminderde voorraden bij de detailhandel leidde dit
tot een volumedaling van 1,6%.
• Lagere volumes, verwatering door desinvesteringen en buitengewoon hoge toename van grondstofkosten zetten de marges onder druk. Verwacht wordt dat de druk van kostenstijgingen na het eerste kwartaal van 2009 gaat
afnemen.
• Lagere investeringen in reclame en promoties als gevolg van afnemende mediatarieven; in lijn met lagere uitgaven door concurrenten.

Gezien de huidige economische onzekerheid is het volgens Unilever op dit moment niet gepast om een vooruitblik te geven specifiek voor 2009 of om de doelstellingen voor 2010 opnieuw te bevestigen.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content