Twijfels over houdbaarheid euroconstructie zijn opnieuw toegenomen

De positieve stemming aan het eurofront is nog niet volledig omgeslagen en lijkt zich vooral toe te spitsen op de Spaans-Duitse renteverschillen. In het algemeen is het renteverschil tussen Duitsland en de eurozone in gunstige zin geëvolueerd.

Professor Stefan Duchateau leidt dit af uit de “flight-to-quality” premie. Hiermee wordt het rentevoordeel uitgedrukt dat aan Duitsland wordt toegekend, berekend als het verschil tussen euroswap-rate en de Duitse Overheidsrente.

Hieruit blijkt alleszins dat de “flight to quality”- premie voor Duitsland de laatste maanden spectaculair is teruggevallen tot de niveaus die werden opgetekend bij het begin van de eurocrisis , medio 2010.

De zeer lage rentestand in Duitsland is vanzelfsprekend van aard om een dergelijke evolutie in de hand te werken, maar in het algemeen kan worden gesteld dat de vlucht naar de Duitse kwaliteitshaven duidelijk aan momentum heeft verloren.

Toch laat de twijfel die opnieuw is geslopen in de houdbaarheid van de euroconstructie, ook de “flight-to-quality”-premie terug opveren.

Eerder een opportuniteit dan een bedreiging

De rentevoeten worden volgens professor Stefan Duchateau vanzelfsprekend niet enkel bepaald door evoluties in de potentiële oplossingen voor de eurocrisis, maar voor een belangrijk gedeelte ook door de niet te miskennen signalen van een globale vertraging van de economische groei.

De Amerikaanse en Duitse rentetarieven evolueren quasi- gelijklopend en neigen enigszins opwaarts op basis van de monetaire stimulansen van de Amerikaanse en Europese Centrale Bank.

Naarmate dat de overtuiging zal groeien dat de economie inderdaad aangezwengeld geraakt op basis van deze agressieve monetaire politiek , zal het opwaartse pad van de LT rentetarieven een meer definitieve vorm aannemen.

Het kan echter nog enkele maanden duren vooraleer hiervan enige indicatie kan worden waargenomen, zodat de financiële markten intussen opnieuw een eerder labiel verloop zullen kennen. Duchateau ziet dit echter eerder als een opportuniteit dan een bedreiging.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content