Tussen hoop en vrees: drie vermogensbeheerders blikken vooruit

Donald Trump en Xi Jinping. (7 april 2017) © Reuters

Drie vermogensbeheerders kijken met gemengde verwachtingen naar de komende kwartalen. “Zelfs als de economische groei sterk blijft, zitten de prijzen van de financiële activa wellicht aan het einde van hun cyclus.”

De vermogensbeheerders zijn verdeeld over de verwachtingen voor de komende kwartalen. Sommigen denken dat we afstevenen op moeilijke economische omstandigheden, anderen gaan ervan uit dat de groei aanhoudt, of dat de economische activiteit zelfs versnelt. De geopolitieke context en vooral de inflatie worden gezien als de belangrijkste bedreigingen.

‘De Amerikaanse groei zet ook na 2018 door’

Florent Delorme, specialist macro-economie bij M&G, is optimistisch. Hij gaat ervan uit dat de wereldwijde groei sterk blijft en dat de bedrijfsresultaten dit jaar 10 procent hoger uitkomen. “Wij blijven erop vertrouwen dat de Amerikaanse groei ook na 2018 doorzet. De volatiliteit op de beurzen hebben we aangegrepen om het percentage aandelen in de portefeuille van het gemengde fonds M&G Dynamic Allocation op te trekken tot bijna 50 procent.”

Delorme gelooft dat de inflatie makkelijk onder controle blijft in de Verenigde Staten door de grote arbeidsreserve en de lagere participatiegraad dan in 2007. “Als we rekening houden met de actieve bevolking die op elk moment kan terugkeren naar de arbeidsmarkt, schommelt de Amerikaanse werkloosheidsgraad eerder rond 8 procent.” Hij meent daarom dat de Federal Reserve zijn strategie aanhoudt en dat “de beurzen daarvan kunnen profiteren”.

Hout op het vuur

Alasdair Breach, de CIO van het hedgefonds Gemsstock, denkt dat we in het midden van de wereldwijde economische groeicyclus zitten en dat we zijn teruggekeerd naar een normale situatie zoals voor de financiële crisis. “Het herstel is traag verlopen door de saneringsmaatregelen die de overheid aan de financiële sector heeft opgelegd. Maar die is niet kwetsbaar meer. De investeringscyclus staat slechts aan het begin van het herstel en de financiële toestand van de bedrijven blijft nog grotendeels gezond. De ondernemingen hebben geprofiteerd van de lage rente om hun schulden te herstructureren.”

‘Deze Amerikaanse regering wil een economische boom in gang zetten, zelfs als dat de begrotingstoestand verontrustend doet verslechteren’

Breach gaat er daarom van uit dat de economische omstandigheden de komende kwartalen gunstig blijven, met aangename verrassingen voor de economische groei. “De investeringen stijgen wereldwijd met 5 à 10 procent, vooral in de ontwikkelde landen. En de fiscale hervorming van de Amerikaanse president Donald Trump zal twee jaar lang hout op het vuur gooien. Deze Amerikaanse regering wil een economische boom in gang zetten, zelfs als dat de begrotingstoestand verontrustend doet verslechteren.”

Hij wijst er wel op dat de economie niet rechtstreeks de conjunctuur op de financiële markten bepaalt. Zelfs als de economische groei sterk blijft, zitten de prijzen van de financiële activa wellicht aan het einde van hun cyclus.”

Grote schok

Volgens Breach ligt een grote schok die de verwachtingen van de markt volledig doet omslaan, vaak aan de basis van het einde van een cyclus. De evolutie van de handelstarieven zou zo’n schok kunnen worden. “Het is het klassieke geval van een oude economische macht die niet aanvaardt dat een nieuwe wereldmacht ten tonele verschijnt, wat leidt tot een confrontatie. In Washington wordt China steevast voorgesteld als een grote concurrent.”

‘In Washington wordt China steevast voorgesteld als een grote concurrent’

De verhoging van de handelsbarrières heeft wellicht een stijging van de geïmporteerde inflatie tot gevolg, terwijl ook de lonen zullen stijgen. “We moeten eerst nog een gevoelige versnelling tegenover de huidige niveaus zien, alvorens de Fed zal reageren”, aldus Breach. Daarom zijn de obligatiemarkten absoluut te vermijden op de financiële markten, omdat ze nog lang niet anticiperen op de snelle verhoging van de basisrente door de Federal Reserve. “De obligatiemarkten zouden weleens moeilijke momenten kunnen beleven. De lange haussemarkt is duidelijk aan het eindpunt gekomen. En als tegelijk de kortetermijnrente snel stijgt, komen ook de beurzen onder druk.”

Economische vertraging

Simon Ward, de hoofdeconoom van Janus Henderson, trekt eveneens aan de alarmbel. Uit zijn analyse van economische cycli leidt hij af dat de economische groei in de ontwikkelde landen al aan het vertragen is. Hij wijst erop dat als twee van de drie belangrijkste cycli (voorraden, bouw en investeringen) op een dieptepunt zitten, de conjunctuur traditioneel moeilijker wordt. “Twee van die drie cycli kunnen tegelijk een grote zwakte vertonen in 2019 of 2020. Die visie wijkt uiteraard ver af van de consensus op de financiële markten.”

‘De economische groei is in de ontwikkelde landen al aan het vertragen’

Ward verwacht dat de macro-economische cijfers zullen teleurstellen in de komende maanden, en hij denkt dat “de centrale banken traag zullen reageren, omdat ze zich vooral focussen op de inflatie”. Eerst zullen ze veel gegevens willen verzamelen om overtuigd te zijn.

Hij onderstreept dat de positie van Europa in die omstandigheden bijzonder kwetsbaar is, omdat bepaalde Europese landen na de eurocrisis geen inspanningen hebben gedaan om grondig te hervormen. “De ongelijkheid blijft sterk en een economische vertraging kan grote problemen veroorzaken voor landen met aanzienlijke tekorten op hun handelsbalans.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content