Transics zal van de beurs worden gehaald

Tavares NV kondigde vorige week vrijdag aan dat het de dag voordien de 1.334.159 aandelen Transics International die werden aangehouden door ING AM Insurance Companies B.V. (ING AM) alsook de 461.526 aandelen Transics International die werden aangehouden door Generali Holding Vienna A.G. (Generali) heeft verworven.

Als gevolg van deze aankooptransacties bezit Tavares op heden 7.852.307 aandelen (hetzij 96,93%) van Transics International. Tavares betaalt zowel aan ING AM als aan Generali een prijs per aandeel ten bedrage van EUR 9,50, waardoor de totale koopprijs voor de 1.795.685 aandelen Transics International EUR 17.059.007,50 bedraagt.

De respectieve koop-verkoopovereenkomsten bevatten tevens een earn-out regeling die bepaalt dat, indien binnen 12 maanden na de datum van de koop-verkoopovereenkomsten de aandelen van Transics International (of de aandelen van Tavares zelf) zouden worden verkocht aan een derde, zowel ING AM als Generali recht zullen hebben op 90% van de (impliciete) meerwaarde (ten opzichte van de koopprijs) die Tavares (of haar aandeelhouders) bij zulke verkoop zou(den) realiseren.

Een gelijkaardige regeling geldt indien Tavares binnen diezelfde termijn van 12 maanden een openbaar uitkoopbod zou lanceren aan een hogere biedprijs dan de prijs per aandeel die aan ING AM en Generali wordt betaald: in dergelijk geval zullen ING AM en Generali recht hebben op 90% van de meerprijs (ten opzichte van de koopprijs) die aan de resterende aandeelhouders van Transics International zou worden geboden.

Tavares had eerder op 24 april 2012 een openbaar bod gelanceerd aan een prijs van EUR 7,5 per aandeel, dat werd afgesloten door de bekendmaking van de resultaten van het bod op 2 november 2012.

Na afsluiting van dat bod bezat Tavares 5.948.921 aandelen (hetzij 73,6 %) in Transics International. Vervolgens werden via de beurs aandelen verworven aan een prijs die niet hoger lag dan de prijs van het bod.

Nu Tavares ingevolge deze transacties 96,93% van de aandelen van Transics International bezit, zal zij zich beraden over de opportuniteit van een openbaar uitkoopbod met betrekking tot de resterende aandelen Transics International aan de prijs geboden aan ING AM en Generali. Van zodra in dit verband een beslissing zou genomen worden, zal Tavares de markt daarvan in kennis stellen overeenkomstig de toepasselijke regels terzake.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content