Toezichthouder banksector zal in ECB geïntegreerd worden

Terwijl de Amerikaanse problemen vooral betrekking hebben op de economie en het economische beleid (monetair en budgettair), hebben de Europese politici bovendien nog heel wat huiswerk voor de boeg op institutioneel vlak.

Het gebrek aan vertrouwen in de stabiliteit van de EMU heeft volgens KBC veel te maken met het feit dat de EMU bijna 14 jaar na haar oprichting nog altijd geen volwaardige economische unie is.

Zoals afgesproken op de Europese top eind juni op basis van het plan Van Rompuy, lopen op dit ogenblik de onderhandelingen om tegen eind 2012 een gemeenschappelijke toezichthouder voor de EMU-banksector op te richten. Allicht zal die in de ECB geïntegreerd worden.

Masterplan voorgelegd

Om ook een verdere stap naar een begrotingsunie te zetten, legde de Duitse regering op 16 oktober een “masterplan” voor als ultieme oplossing voor de Europese schuldencrisis.

Die oplossing steunt op drie pijlers: een versterking van de positie van de Europese Commissaris voor Economische en Monetaire Zaken, een overdracht van een deel van de nationale begrotingssoevereiniteit naar het Europese beleidsniveau en betrokkenheid van het Europese Parlement bij alle belangrijke beslissingen.

Vermits die maatregelen een wijziging van het bestaande EU-verdrag vereisen, wil de Duitse regering nog vóór het eind van 2012 een Staten-Generaal bijeenroepen, bestaande uit Europese en nationale parlementsleden, om een nieuw ontwerpverdrag op te stellen. Na ratificatie is het de bedoeling dat het nieuwe verdrag begin 2015 van kracht wordt.

Deze ontwikkelingen illustreren volgens KBC dat de Europese regeringen na de voorzet door de ECB met haar OMT-programma wel degelijk stapje na stapje maatregelen nemen om de onderliggende oorzaken van de EMU-crisis aan te pakken.

Door die stappen zal langzaam maar zeker het vertrouwen in de EMU weerkeren en kan ook de Europese conjunctuur verder herstellen.

De weg naar het einddoel van een volwaardige EMU is echter nog lang en met veel onzekerheden geplaveid. Er is echter geen realistisch alternatief.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content