Spector krijgt toestemming om onderdelen Photo Hall te verkopen

Gisteren werd op de Rechtbank van Koophandel te Brussel beslist machtiging te verlenen tot overdracht van de hierna opgenomen activabestanddelen van Photo Hall Multimedia NV overeenkomstig artikel 62 en volgende van de Wet betreffende de Continuïteit van de Ondernemingen.

– Aan NOVO Holding NV wordt machtiging verleend tot overdracht van enerzijds het onroerend goed gelegen te Lusambostraat 36, Vorst voor EUR 2.400.000 EUR en anderzijds de commerciële activiteit van 11 winkels, inclusief de overname van de handelshuur en 8 personeelsleden voor EUR 700.000 EUR;

– Aan de heer Max Heilbron wordt machtiging verleend tot overdracht van 16 winkels, inclusief de overname van de handelshuur en de winkeluitrusting, de e-commerce activiteit, inclusief de intellectuele eigendomsrechten, het merk Photo Hall, de resterende voorraden en 43 personeelsleden voor een bedrag van EUR 400.000;

– Aan Maes NV wordt machtiging verleend tot overdracht van 3 winkels, inclusief de overname van de handelshuur, de winkeluitrusting, de voorraad verbonden aan deze winkels en 14 personeelsleden voor een bedrag van EUR 40.000;

– Aan Derco Systems NV wordt machtiging verleend tot overdracht van 1 winkel, inclusief de overname van de handelshuur en 1 personeelslid;

– Aan Computer Checkpoint NV wordt machtiging verleend tot overdracht van 1 winkel.

De hierboven opgenomen activabestanddelen zullen in de eerstvolgende dagen overgedragen worden aan de nieuwe eigenaars.

De verkoopprijs van deze overdrachten zal vervolgens door de mandatarissen verdeeld worden onder de schuldeisers van Photo Hall Multimedia NV.

Door de overdracht van deze activabestanddelen bevindt Photo Hall zich in discontinuïteit en zal er eerstdaags verzocht worden om tot de beëindiging van de vennootschap over te gaan.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content