Spadel mikt op vergelijkbaar bedrijfsresultaat

De geconsolideerde netto-omzet, exclusief accijnzen en ecotaksen, bedraagt voor het volledige eerste semester 2009 99,9 miljoen euro, dat is een daling van 8,3 % ten opzichte van vorig jaar.

Ondanks de daling van de verkoopvolumes bedraagt de operationele winst voor het eerste semester 2009 9,4 miljoen euro, een lichte stijging (+0,5 %) ten opzichte van het eerste semester 2008.

Het bedrijfsresultaat profiteerde van de maatregelen die door de directie van de groep genomen werden om, ondanks de ongunstige markt, haar kosten te verlagen en haar doelstellingen van rentabiliteit te halen.

Bovendien heeft de groep haar continue verbeteringsprogramma voortgezet en haar productiviteitsratio (uitgedrukt in liter per gepresteerd uur) in vergelijking met het voorgaande jaar nog verbeterd.

Voor het overige hebben de prijsdaling van de olieproducten en een geoptimaliseerd aankoopbeleid ervoor gezorgd dat de bevoorradingskosten voor PET aanzienlijk gedaald zijn.

De nettowinst na het eerste semester bedraagt 7,5 miljoen euro, een daling van 2,1 % ten opzichte van het eerste semester 2008.

Door de huidige economische context en de gewijzigde verbruikgewoonten is het erg moeilijk om voorspellingen te doen.

Ondanks de erg moeilijke marktomstandigheden en de daling van de verkoop wil de groep, behalve bij uitzonderlijke omstandigheden, voor het hele jaar 2009 een recurrent bedrijfsresultaat (REBIT) behalen dat vergelijkbaar is met dat van 2008.

Naast haar permanente plan om de kosten te beheren en continu haar processen te verbeteren, ontwikkelt de groep tevens belangrijke projecten om de innovatie op korte en middellange termijn opnieuw op gang te brengen en haar groei en rentabiliteit te garanderen.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content