Spaarboekje op de valreep gered

© Getty Images/Creatas RF

Voor het laatste rondje begrotingsonderhandelingen leek het erop dat de heilige koe van de beleggingsproducten zou worden geslacht.

Het plan was om de veralgemeende fiscale fraude met spaarboekjes nu echt aan te pakken. De meest eenvoudige manier is om de vrijstelling over de aangifte te laten lopen. Alle interesten ondergaan dan gewoon roerende voorheffing. De vrijstelling wordt bekomen via de aangifte.

Spaarboekje gespaard

Maar het spaarboekje werd op de valreep gespaard. Geen enkele partij durft het spaarboekje aan te pakken. In ieders electoraat zijn immers burgers te vinden die hiervan gebruik maken. En dus wordt het fiscaal bevoordeeld. Ja zelfs het frauderen met meerdere spaarboekjes wordt geen strobreed in de weg gelegd.

De fiscale voordelen zijn duidelijk. Er wordt een uniform tarief van roerende voorheffing ingevoerd. Dat bedraagt 25% en is van toepassing vanaf 1 januari 2013. Of het nu om een auteursrecht, royalty, dividend of interest van een kasbon, bedrijfsobligatie of termijnrekening is. Het tarief bedraagt 25%. Hierbij zijn interesten en dividenden grotendeels bruto belastbaar en dit vanaf de eerste eurocent. Spaarboekjes ontspringen de dans. Het tarief voor deze interesten bedraagt immers slechts 15%. Verder zijn interesten niet vanaf de eerste eurocent aan roerende voorheffing onderworpen. Neen, je geniet van een vrijstelling van roerende voorheffing tot 1.860 euro. Het is slechts het meerdere gedeelte dat belast is.

Fraude oogluikend getolereerd

Iedereen weet dat het een nationale sport is om spaarboekjes bij meerdere banken te hebben. Voor elk van deze spaarboekjes wordt de vrijstelling toegepast. Daar is op zich niets mis mee. Maar dan moet men in de jaarlijkse fiscale aangifte natuurlijk de ten onrechte vrijgestelde interesten aangeven. Maar dat wordt massaal “vergeten”. Hierdoor wordt de Belgische staat voor miljoenen euro’s bij de bok gezet. Dat wordt door de Staat oogluikend toegestaan.

Schaapjes op het droge?

Velen menen dat het door de herinvoering van de bevrijdende roerende voorheffing terug “business as usual” is. Vele malen ongemerkt de fiscale vrijstelling genieten is voor hen geen enkel probleem. Dat zal evenwel waarschijnlijk een naïeve gedachte blijken zijn. Zo is er het feit dat er binnen enkele maanden weer miljarden moeten worden gevonden en dat Europa niet echt opgezet is met het concurrentieel bevoordelen van “Belgische” spaarproducten. Daarnaast is er de vaststelling dat er voorjaar 2013 een “rekeningen” meldpunt wordt ingericht in de schoot van de NBB. Daarin worden alle rekeningen verzameld. De banken zullen er op naam alle rekening melden van haar klanten. Ook de spaarboekjes zullen worden gemeld. Indien uit deze lijst blijkt dat u meerdere spaarboekjes heeft, maar toch geen interesten heeft aangeven bent u de klos. Dus hoed u voor al te eenvoudige praatjes en zorg dat u uw fiscale verplichtingen nauwgezet naleeft. Enkel op die manier zal u complete gemoedsrust genieten.

Volg de discussie mee op Twitter via @Anton_Rivus.

Anton van Zantbeek

Advocaat Rivus

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content