Sophie Deleuze (Dexia AM): “Milieuproblemen gaan alleen maar groter worden”

Schaarste aan grondstoffen en aanverwante problemen verbonden aan milieuvervuiling – grondstoffenschaarste en vervuiling worden een steeds groter probleem. Nu de wereldbevolking tegen 2050 zal aangroeien tot zo’n 9,3 miljard mensen, is de vraag naar voedsel momenteel al groter dan de verwachte toename van landbouwgronden.

Sophie Deleuze (Dexia AM): “In sommige regio’s zal de waterschaarste nog nijpender worden. Deze problemen kunnen zich manifesteren en toenemen in gebieden waar sprake is van een snelle verstedelijking, die dan weer leidt tot problemen zoals overbevolking, waterverontreiniging, gebrekkige afvalverwerking en luchtvervuiling. Ook andere milieuproblemen zoals de stijgende vraag naar energie zullen alleen maar groter worden. Financiële en duurzame beleggingswaarde is te vinden onder bedrijven die zich richten op voedselproductiviteit, hygiëne en afvalverwerking, en het beheer van grondstoffen. Een interessante speler op het vlak van hygiëne en afvalverwerking is Suez Environnement. Deze onderneming biedt een volledig geïntegreerde reeks diensten aan in de waardeketens van water en afval, en is aanwezig in 25 landen. Suez is goed geplaatst om te profiteren van de aanhoudende groei in internationale waterprojecten, met name door zijn permanente aanwezigheid in China.”

Demografische trends zijn een ingewikkelde zaak en hebben tal van domino-effecten: van tekorten aan geschoolde arbeidskrachten tot nieuwe consumentenbehoeften, grondstoffenschaarste en milieuvervuiling.

Wat betreft de selectie van bedrijven blijken kmo’s veel meer groeipotentieel en kansen te bieden dan grotere bedrijven. De markt blijkt de demografische trends voor het merendeel al te hebben verwerkt in de waarderingen en groeivooruitzichten van ondernemingen die goed geplaatst zijn om oplossingen te verschaffen.

Deleuze: “Er zijn echter nog steeds kansen om te investeren in bedrijven met lagere waarderingen en veelbelovende groeimogelijkheden. Enkel via een grondig inzicht in de verreikende gevolgen en regionale kenmerken van de demografische trends, en gebruikmakend van een alomvattend analytisch kader, kunnen net die bedrijven worden geselecteerd die duurzame oplossingen kunnen aanreiken voor demografische problemen en tegelijk borg staan voor gezonde financiële returns.”

Sophie Deleuze (Dexia AM): “Milieuproblemen gaan alleen maar groter worden”

Schaarste aan grondstoffen en aanverwante problemen verbonden aan milieuvervuiling – grondstoffenschaarste en vervuiling worden een steeds groter probleem.

Nu de wereldbevolking tegen 2050 zal aangroeien tot zo’n 9,3 miljard mensen, is de vraag naar voedsel momenteel al groter dan de verwachte toename van landbouwgronden.

Sophie Deleuze (Dexia AM): “In sommige regio’s zal de waterschaarste nog nijpender worden. Deze problemen kunnen zich manifesteren en toenemen in gebieden waar sprake is van een snelle verstedelijking, die dan weer leidt tot problemen zoals overbevolking, waterverontreiniging, gebrekkige afvalverwerking en luchtvervuiling. Ook andere milieuproblemen zoals de stijgende vraag naar energie zullen alleen maar groter worden. Financiële en duurzame beleggingswaarde is te vinden onder bedrijven die zich richten op voedselproductiviteit, hygiëne en afvalverwerking, en het beheer van grondstoffen. Een interessante speler op het vlak van hygiëne en afvalverwerking is Suez Environnement. Deze onderneming biedt een volledig geïntegreerde reeks diensten aan in de waardeketens van water en afval, en is aanwezig in 25 landen. Suez is goed geplaatst om te profiteren van de aanhoudende groei in internationale waterprojecten, met name door zijn permanente aanwezigheid in China.”

Demografische trends zijn een ingewikkelde zaak en hebben tal van domino-effecten: van tekorten aan geschoolde arbeidskrachten tot nieuwe consumentenbehoeften, grondstoffenschaarste en milieuvervuiling.

Wat betreft de selectie van bedrijven blijken kmo’s veel meer groeipotentieel en kansen te bieden dan grotere bedrijven. De markt blijkt de demografische trends voor het merendeel al te hebben verwerkt in de waarderingen en groeivooruitzichten van ondernemingen die goed geplaatst zijn om oplossingen te verschaffen.

Deleuze: “Er zijn echter nog steeds kansen om te investeren in bedrijven met lagere waarderingen en veelbelovende groeimogelijkheden. Enkel via een grondig inzicht in de verreikende gevolgen en regionale kenmerken van de demografische trends, en gebruikmakend van een alomvattend analytisch kader, kunnen net die bedrijven worden geselecteerd die duurzame oplossingen kunnen aanreiken voor demografische problemen en tegelijk borg staan voor gezonde financiële returns.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content